Uygulamalar ve Projeler

MATBEG (Matematiksel Beceri Geliştirme Uygulaması)

MATBEG öğrencilerin çeşitli aparatlar ve boyama kalemleri ile günlük yaşam problemleri ve sıra dışı problemlere yanıt aradıkları gerçek yaşam ile matematiği ilişkilendirmesini ve sevmesini sağlayacak problemlerin yer aldığı bir matematik uygulamasıdır.

Öğrenciler, problemlerin çözümlerini kendileri yapar, yazar ve açıklar. Böylece sıradışı problemleri tanır, öğrenir ve çözümlerine kafa yormaya başlarlar. Öğrenciler yarışmak için değil sadece kendilerini geliştirmek ve problem çözme yeteneği kazanmak için çabalarlar. Öğrenciler tek bir amaç için zaman harcarlar, problem çözmek. Bunu bolca düşünerek, zihinsel olarak kademeli şekilde zorlanarak ama aynı zamanda eğlenerek ve keşfederek yaparlar.

 

ULUSLARARASI KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI

Kanguru Matematik Yarışması, her yılın Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada 6 milyondan fazla öğrencinin katıldığı önemli bir uluslararası matematik organizasyonudur. Fransa merkezli “KangourouSans Frontieres” Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanmaktadır. Amacı Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmektir. Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde günlük hayatla bağlantılı ve eğlencelidir.

 

ULUSLARARASI GAUSS MATEMATİK YARIŞMASI

Kanada’nın en saygın üniversitelerinden Waterloo Üniversitesinin 7 ve 8. sınıf  öğrencileri için düzenlediği uluslararası CEMC (Centre of Education in Maths and Computer Science) Gauss matematik yarışmasının temel amacı uluslararası düzeyde, öğrencilerin matematiğe yönelik ilgilerini, özgüvenlerini ve problem çözme becerilerini arttırmaktır. 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan, kolaydan zora doğru hazırlanmış, puanlamaları birbirinden farklı bölümlerin bulunduğu bu yarışmada öğrencilerin analitik ve pratik çözme yetenekleri ölçülmektedir.

Yarışma dili İngilizce olan bu sınavda öğrencilerimiz öğrendikleri İngilizce matematiksel terminolojiyi kullanma fırsatı yakalarlar.

 

Atatürk Köşesi

Ansolon