Uygulamalar ve Projeler

Kurum vizyonumuzda bulunan Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, geçmişine bağlı aynı zamanda geleceğe güvenle bakan, topluma ve doğaya duyarlı, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerde etkin, yabancı dil öğretimine önem veren, teknolojiyi gerektiği yerlerde gerektiği gibi kullanan, yeniliklere ve gelişmelere açık, kendini günden güne geliştiren ve gelişen, öncelikli tercih edilen, saygın ve nitelikli bir eğitim kurumu olmayı hedefleyen eğitim kurumumuzda bu özelliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok araştırıyor, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için  öğretim sürecimizi farklı etkinliklerle destekliyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bunun yanı sıra bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak, böylelikle öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak fen ve matematik alanlarındaki başarılarını artırmak en büyük görevlerimizden biridir. Bu amaçla farklı eğitim sistemlerini incelemekte ve öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz eğitim programlarını programlarımıza entegre etmekteyiz.

Fen ve hayat bilgisi derslerimizde öğrencilerimiz  için deneylerle konu anlatımı ve  bilim eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler “Eğlenceli Bilim” programı ile öğrencilerimizin doğayı ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak amacıyla uygulamalı deneyler yapıyoruz.

TED Adana Koleji olarak, ilkokul 1,2 ve 3. sınıflarımızda matematik derslerimizi de  ‘Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar’ olarak çevrilen GEMS programı ile destekliyoruz. GEMS, heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır ve bu uygulamaların öğrencilerimize farklı bakış açıları sunduğunun bilincindeyiz.

Dil gelişiminin öneminin farkındayız. Türkçe derslerinin tüm derslerin temeli olduğunun bilinci ile öğrencilerimizin okuma, anlama, anlatma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık veriyor, her sınıf seviyesinde dil gelişimine katkı sağlayacak projeler yapıyoruz. Bazen okuma çemberleri, bazen güdümlü okuma çalışmaları ve bu kitaplara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bazen filmi de olan kitaplar okuyarak eleştirel yönümüzü güçlendirmeyi, ders içeriklerine uygun kısa videolar çekip sunum yapmayı, verilen araştırma konularına yönelik sunumlar hazırlamayı öğreniyoruz.

Kurumumuzda yaklaşık iki yıldır etkin olarak çalışan EGA (Eğitim Geliştirme Akademisi) olarak da ana sınıfından liseye tüm birimler ile koordineli çalışmanın başarıyı artıracağının bilincindeyiz. Yıl içerisinde özellikle ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizi ortaokul öğretmenlerimizle bir araya getiriyor, ilkokul ve ortaokul öğretmelerimizle eş güdümlü çalışmalar yapıp her geçen gün daha da yenilenip gelişiyoruz.

 

Atatürk Köşesi

Ansolon