Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici ve yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup; öğrenci, aile ve okul arasında iş birliğine dayanır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz:

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

• GELİŞİM TAKİBİ:
Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Eğitim - öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek, gerekli görülen durumlarda süreli grup çalışmaları da düzenlenir.

• SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI:
Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda “Duygular”, “Motivasyon”, “Kendini Tanıma”, “Mesleki İlgi ve Becerilerin Farkındalığını Sağlama”, “Ders Çalışma Becerileri”, “Öfke Kontrolü”, “Karar Verme Becerileri” konularında sınıf çalışmaları yürütülür.

• DEĞERLER EĞİTİMİ:
Okulumuzda uygulanan eğitim programları, akademik olarak öğrencileri belirli bir bilgi potansiyeline ulaştırmanın yanı sıra “çağdaş ve etik değerlere sahip insan modeli” yaratmayı da hedefler. Değerler Eğitimi Programı’mızda; tüm düzeyler için belirlenen değerlerin kazandırılabilmesi amacıyla, gelişim düzeylerine uygun sınıf içi ve okul içi etkinliklerden oluşan çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda eğitim - öğretim dönemi boyunca “Sorumluluk”, “Arkadaşlık”, “Özdenetim”, “Farklılıklara Saygı”, “Hoşgörü”, “Barış”, “Bilgelik”, “Duyarlılık” ve “Estetik/Sanat” değerleri işlenmektedir. Belirlenen her değer için, PDR bölümü tarafından velilere o değerle ilgili bir bilgilendirme yazısı gönderilerek, veliler işlenen değer hakkında bilgilendirilir.

• ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ:
Öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek için ihtiyaçları doğrultusunda, yaş ve sınıf seviyelerine göre “İç Disiplin”, “Güvenli Teknoloji Kullanımı”, “Çatışma Çözme Becerileri”, “Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri”, “Arkadaş İlişkileri”, “Verimli Ders Çalışma”, “Hedef Koyma”, “Kaygı ve Stres” gibi konularda öğrenci seminerleri verilir.

• ORYANTASYON ÇALIŞMALARI:
Öğrenciler artık çocukluk döneminden çıkarak ergenlik dönemine girmeye başladıkları için, okul ve çevre değişikliği, derslerdeki akademik içerik ve düzeyin farklılaşması, farklı ve çok sayıda ders çeşidi, branş öğretmenliği düzeni ve sınav sistemiyle karşılaşmaları noktalarında, yeni çevrelerine uyum sağlamaları açısından bu alanlarda gerekli çalışmalar yapılarak, desteklenir.

• TANIMA VE TAKİP ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEST/ENVANTER UYGULAMALARI:

Hizmet verdiğimiz öğrenci grubunun demografik özelliklerini ve gereksinimlerini bilmek, vereceğimiz hizmetlerin uygun bir şekilde planlanması ve yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve yol gösterici testler uygulanarak, sonuçlarına göre gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve destekleme çalışmaları yapılır.

Velilere Yönelik Hizmetler
• VELİ SEMİNERLERİ:
Her öğretim yılında, öğrencilerimizin ve velilerimizin ihtiyaçları, yaş ve sınıf seviyeleri göz önünde bulundurularak “İç Disiplin Geliştirme”, Anne - Baba - Çocuk Üçgeninde İletişim Sanatı”, “Sınav Kaygısı”, “Gelişim Dönemi Özellikleri” vb. konularında velilerimize yönelik veli seminerleri düzenlenir.

• BÜLTENLER:
Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı e-bülten velilerimize K-12 aracılığı ile gönderilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler
• SINIF DANIŞMAN ÖĞRETMENLİĞİ SİSTEMİ:
Tüm öğrenciler için ayrı dosyalama sistemi oluşturularak, yapılan veli-öğrenci görüşmeleri kayıt altına alınmakta ve 15 günlük periyodlarla PDR Bölümüne raporlama yapılır.

• ÖĞRETMEN DESTEK ÇALIŞMALARI:
Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek, öğretmen-öğrenci-veli iletişim ve iş birliğini desteklemek ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sunumlar ve yazılı yayın paylaşımları yapılır.

• ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMSEL TAKİBİ VE DESTEK ÇALIŞMALARI:
Öğrencilerin sınıf içindeki akademik, duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık toplantılarla takip edilmektedir. 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak danışman öğretmen toplantılarına ek, LGS’ye yönelik akademik süreç değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Toplantıların sonucunda öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleriyle birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.