• Okulumuzda yemek hizmetleri Sofra Grubu Scolarest Yemek Şirketi tarafından verilmektedir.
  • Yemekler okul yemekhanemizde bulunan mutfakta aşçılar tarafından beslenme uzmanlarının hazırladığı menülere uygun bir şekilde hazırlanır.
  • Yemek menülerimiz aylık listeler şeklinde hazırlanmakta ve WEB sitemizde ilan edilmektedir. Ayrıca okulun ilgili panolarına da asılmaktadır.
  • Okul Öncesi (5Y-6Y) öğrencilerimize kendi yemekhanelerinde 08.50-09.30 saatleri arası kahvaltı, 12.00-12.40 saatleri arası öğlen yemeği ve 14.10-14.20 saatleri arası ikindi kahvaltısı verilmektedir.
  • İlkokul (1-4. Sınıflar) öğrencilerine 12.00-12.40 arası ortak yemekhanede öğle yemeği verilmektedir. 1-2. sınıf öğrencilerinin yemekleri masalarına dağıtılmakta, 3, 4.sınıflar ise sıraya girerek kendi yemeklerini almaktadırlar. Öğrencilerimiz yemeklerini öğretmenleriyle yemektedirler.
  • Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz ise saat 12.50-13.30 arası ortak yemekhanede sıraya girerek yemeklerini almakta ve yemeklerini öğretmenleriyle yemektedirler.
  • Öğretmenlerin öğrencilere eşlik etme durumu: Her sınıf öğretmeni kendi sınıfındaki öğrencilerle aynı masada bulunmakta ve her gün farklı öğrencilerin yanına oturmaya özen göstermektedir.
  • Öğrencilerimiz kendilerine okulumuz tarafından verilen manyetik öğrenci kartlarını kullanarak yemeklerini almakta olduklarından, manyetik öğrenci kartlarının yanlarında bulundurmalıdırlar.
  • Öğrencilerimizin yemekhanede yemek yemeye başlamadan önce ve yemeklerden sonra yemekhanede bulunan lavabolarda el yıkama alışkanlığına özen göstermeleri beklenmektedir.
  • Yemek esnasında gürültü yapma, yüksek sesle konuşma vb. tutum ve davranışlar yemek adabına aykırı olduğundan öğrencilerimizin bu tip davranışlarda bulunmamalarına özen gösterilmektedir.