Fark Yaratan Programlar

TED Adana Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

Bunlar;

  • Cambridge Sınav Merkezi olan TED Adana Kolejinde uluslararası İngilizce dil yeterlik sınavları olan Young Learners, KET ve PET uygulamaları.
  • “Mesleki Yönelim Programı” kapsamında öğrenciler ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda IGCSE, AS/A-Level ve YGS/LYS programlarına yönlendirmedir.


TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:  
1IGCSE
OXFORD AQA ULUSLARARASI GCSE

TED Adana Koleji Lisesi’nde 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılından itibaren OXFORD AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Sertifika Programı uygulanmaktadır.

Oxford AQA Uluslararası GCSE 14-16 yaş aralığındaki öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalar arasında yer almaktadır. Her bir dersin müfredatı için ortalama 120 ders saati gerekmektedir. 10. Sınıf sonunda öğrencilerimiz sınava girer . Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır ve sertifikalar Ekim ayında gönderilir.

Eğitimde mükemmeliyetçiliği sağlamayı ilke edinen TED Adana Koleji şu sebeplerle OXFORD AQA GCSE Programını öğrencilerine sunmuştur:

*Dünyanın her yerinde üniversiteler ve işverenler tarafından belirgin bir akademik başarı olarak kabul edilmesi.

*Yurt dışında çoğu üniversitenin başvurularında, öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik performanslarının değerlendirilmesi

*İngiltere’nin en güncel standartlarını yansıtması

*Geliştirilmiş sonuç – analiz platformu sayesinde okullara geri bildirimde bulunması

GCSE’de Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, kısa cevaplı, uygulamalı, açık uçlu gibi türlerde olmaktadır. Sonuçlar OXFORD AQA Sınav Merkezi tarafından gönderilir ve öğrenciler 9-1 aralığında notlar alırlar.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN NOT BAREMİ

9 8 7 | 6 5 4 | 3 2 1 | U

Yukardaki tabloya göre ayrıntılı açıklama şöyledir:

9: Üstün performans (Outstanding)

8: Çok iyi performans notu (Exceptional)

7: En iyi performansı gösteren sınır puanı (Discriminator at top grade)

6: İyi performans notu

5: Başarılı geçer not (Strong pass)

4: Standart Geçer Not (Standard Pass)

3/2/1: Performansın geçer nota ulaşamaması (work under allowed pass)

U: Unclassified : Sınıflandırılamayan. Sertifika almaya hak kazanamaz.

2TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
TED Adana Koleji bünyesinde, Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı arasında 2012 yılında imzalan akademik ortaklık anlaşması kapsamında Kanada değişim programı yürütülmektedir.

Bu program 7. Ve 8. Sınıf düzeyinde akademik ay (1 Eylül- 1 Ekim) 9. 10. 11. Sınıf düzeyinde akademik ay, akademik dönem (2. Dönem) ve akademik yıl programları şeklinde uygulanmaktadır.
3BTEC
Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.
4BİYP
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.

Ansolon