Psikolojik Danışma ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür. PDR çalışmalarımızın temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik‘’ anlayışı ile hareket edilmektedir. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim – öğretim çalışmalarını kapsamaktadır.

Bizde TED Adana Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin bu gelişim sürecinde tamamlayıcı bir görev üstlenmiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yaparken çocuklarımızın ilgilerini, ihtiyaçlarını, bireysel farklarını, öğrenme hızlarını ve gelişim özelliklerini dikkate almaktayız. Çocukların geleceğini belirleyecek olan toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması, yaşamın ilk yıllarında başlar. Okul öncesi dönem, kurum olarak ailenin dışına atılan ilk adımdır. Temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı dönemdir.

İlkokulda rehberlik hizmetleri olarak;

• Kendini tanımasını ve anlamasını sağlamak,
• Sağlıklı bir toplumsallaşmayı gerçekleştirmek,
• Sorumlu ve amaçları olan bir birey olmasına yardım etmek,
• Öz-denetim, problem çözme ve karar verme konularında gelişmelerine yardım etmek,
• Kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine, kendini kabul düzeyinin artmasına yardım etmek,
• Kişilerarası ilişkilerini geliştirmelerine yardım etmek,
• Bilişsel, duygusal, kişisel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için ders içi ve ders dışı tüm eğitim programlarına yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrenci Alım Süreci
Öğrencilerimize yönelik tanıma ve değerlendirme çalışmalarımız kayıt aşamasında başlamaktadır. Anasınıflarında PDR servisi olarak ‘’Okula başlama olgunluğu belirleme formu’’ adı altında aday öğrencinin dil gelişimi, ince motor becerileri, yaş kavramları, dikkat, algılama gibi durumlarına yönelik değerlendirme yapıyoruz. 1.sınıfa kayıt olacak öğrencilerimize ‘’İlkokula hazır oluş ölçeği’’ uygulanır. Ayrıca gelişim figürleri testi, good-enough harris bir insan çiz testi, metropolitan okul olgunluk ölçeği vb.testler uygulanmaktadır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler, sınıf içi gözemler yapılmakta, öğretmen ve veliden bilgi alınmaktadır. Ayrıca Sosyometri, Kime göre ben neyim?, Bier Cümle Tamamlama Testi, Çatışma Çözme Ölçeği gibi test ve envanterler uygulanarak sonuçları değerlendirilmektedir.

Oryantasyon çalışmaları
Okul hayatına ilk adımını atan veya okulumuza yeni katılan tüm öğrencilerimizin okul ve okul kurallarını tanıma ve benimsemelerine yönelik oryantasyon çalışmaları yürütülmektedir. Okula uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencilerimizin bireysel takibi de yapılmaktadır.

Bireysel-Grup Görüşmeleri
Öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alarak onları yakından tanıyarak, yeteneklerini keşfetmeleri ve gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri eğitim-öğretim yılı içerisinde devam etmektedir.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Her düzeyde okul-veli işbirliği ile öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyerek, öğrencilerimizin mutlu, başarılı ve uyumlu bireyler olmaları hedeflenmektedir. Bunun sağlanması amacıyla:
1. İhtiyaçlar doğrultusunda veli eğitim seminerleri (çocuğa sınır koyma ve sorumluluk verme, anne-baba tutumları, aile içi iletişim vb.) düzenlenmesi,
2. Bilgilendirici broşür, bülten hazırlanması
3. Velisi olduğu öğrencinin gelişimi hakkında velilerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

1. Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
2. Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
3. Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi.
4. Gerekli dokümanların sağlanması gibi çalışmalar yapılmaktadır.