DEĞERLER EĞİTİMİ

TED Adana Koleji olarak hedefimiz, akademik olarak öğrencileri belirli bir bilgi potansiyeline ulaştırmanın yanı sıra çağdaş ve etik değerlere sahip yetişkinler olmaları için onları desteklemektir. Değerlerini açıklığa kavuşturmuş kişilerin karar alma sürecinde daha hızlı oldukları ve kendileri için doğru kararları aldıklarının bilincindeyiz ve bu bağlamda öğrencilerimizin, kendi değerlerinin farkına varmaları, nasıl davranacağını belirlemesi, aklına gelen soruların cevaplarını doğru verebilmesi için kendi değerlerini açıklığa kavuşturarak iç denetimini sağlamasına yardım etmek amacıyla tüm sınıflar düzeyinde ‘’Değerler Eğitimi’’ uygulanmaktadır.

Değerler Eğitiminin Amaçları

 • Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak
 • Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak
 • Değerlerini hangi kaynaklardan edindiklerini fark etmelerine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek
 • Öğrencilerin kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamak
 • Okulda olumsuz tutum ve davranışların azalmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarına yardımcı olmak
 • Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarını sağlamak
 • Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak, sağlıklı yaşam için yararlı aktiviteler ve uğraşlar edinmelerini sağlamak
 • Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmak
 • Kişisel değerler ve meslek seçimi arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak
 • Kişisel değerleriyle örtüşen meslekleri tanımalarına yardımcı olmak
 • Kişisel değerleriyle örtüşen mesleği seçmelerinde etkili olmak
 • Öğrencilerin değerleri sorgulayarak içselleştirmelerini sağlamak (Sorgulanmadan kazanılan bazı değerler, öğrencilerin aile-arkadaş-öğretmen ilişkilerinde ve iç dünyalarında çatışmalar yaşamalarına neden olabilir. Değerler eğitimiyle bu çatışmalar önlenebilir).

Yukarıdaki amaçlara ek olarak eğitim-öğretim bütünlüğü içinde değerler eğitimi; düşünce, duygu ve davranışın okul içinde yaygınlaşması ve süreklilik kazanması için öğrencileri ve çalışanları motive etmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda; her eğitim-öğretim döneminde Ekim ayı başından Mayıs ayı bitimine kadar “Değerler Eğitimi” üzerine çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmaları sürdürürken PDR Birimi ve sınıf öğretmenleri ile tüm düzeyler için belirlenen değerlerin kazandırılması amacıyla, gelişim düzeyine uygun sınıf içi etkinlikler, gerek okul geneli etkinlikler ile gerekse de aile içi etkinliklerle desteklenerek, işlediğimiz değerin öğrencilerimiz tarafından içselleştirilmesi hedeflenmektedir.  İşlediğimiz değerin okul ve ailede eş zamanlı olarak ele alınması, işlenen değerin ilişkin görüş ve tutumların pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Sınıf düzeyleri için planlanan değerler ve zaman çizelgesi ise aşağıdaki gibidir:

  EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
Okul Öncesi  KY Arkadaşlık Arkadaşlık Arkadaşlık Arkadaşlık Yardımseverlik Yardımseverlik Yardımseverlik Yardımseverlik Sene boyunca yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ürünler sergilenir.

 

Okul Öncesi BY Arkadaşlık Arkadaşlık Arkadaşlık Arkadaşlık Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk
1.Sınıf Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk Arkadaşlık Arkadaşlık Arkadaşlık Arkadaşlık
2.Sınıf Sorumluluk Sorumluluk Arkadaşlık Arkadaşlık Arkadaşlık Saygı Saygı Saygı
3.Sınıf Özgüven Özgüven Özgüven Farklılıklara Saygı Farklılıklara Saygı Farklılıklara Saygı Hoşgörü Hoşgörü
4.Sınıf Hoşgörü Hoşgörü Hoşgörü Doğruluk Doğruluk Doğruluk Bilgelik Bilgelik
5.Sınıf Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk Arkadaşlık Arkadaşlık Özdenetim Özdenetim Özdenetim
6.Sınıf Özdenetim Özdenetim Farklılıklara Saygı Farklılıklara Saygı Farklılıklara Saygı Hoşgörü Hoşgörü Hoşgörü
7.Sınıf Hoşgörü Hoşgörü Barış Barış Barış Bilgelik Bilgelik Bilgelik
8.Sınıf Barış Barış Barış Duyarlılık Duyarlılık Duyarlılık Estetik/Sanat Estetik/Sanat
Hazırlık Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk Özdenetim Özdenetim Özdenetim Özdenetim
9.Sınıf Sorumluluk Sorumluluk Özdenetim Özdenetim Özdenetim Başarı Başarı Başarı
10.Sınıf  Barış  Barış  Barış Barış Adalet Adalet Adalet Adalet