Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, geçmişine bağlı aynı zamanda geleceğe güvenle bakan, topluma ve doğaya duyarlı, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerde etkin, yabancı dil öğretimine önem veren, teknolojiyi gerektiği yerlerde gerektiği gibi kullanan, yeniliklere ve gelişmelere açık, kendini günden güne geliştiren ve gelişen, öncelikli tercih edilen saygın ve nitelikli bir eğitim kurumu olmak.