Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağlı olarak faaliyet gösteren Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerindeki öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dengi resmi okul yönetmelikleri uygulanır. Ancak okulların öğretim dili, ders ve yardımcı ders kitapları, öğrenci kılık kıyafeti, öğrenci kayıt-kabul ve nakli konularında TED Okulları Kurum Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 1- TED Okullarında öğrenci kayıt-kabul işlemleri, ilgili mevzuat ve Türk Eğitim Derneği tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Anaokulu öğrenci kayıt-kabul işlemleri

Madde 2- TED Okullarının Anaokulu kısımlarında;

 1. Öğrenci kayıt-kabul işlemleri okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme, başvuru tarihi önceliğine göre yapılır.
 2. Kontenjan fazlası başvuru halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınır.

İlkokul öğrenci kayıt-kabul işlemleri

Madde 3- TED Okullarının İlkokul kısımlarında;

 1. Anaokulu, Okul öncesi/Anasınıfı ve/veya 1’inci sınıfa öğrenci kayıtları, okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme, başvuru tarihi önceliğine göre yapılır.
 2. Aynı kurucu/vakfa ait TED Okullarının Anaokulu veya Okul öncesi/Anasınıfını tamamlayan öğrencilerin 1’inci sınıfa öğrenci kayıtları, velilerinin talepleri ile doğrudan yapılır.
 3. Kontenjan fazlası başvuru halinde öğrenci kaydı başvuru tarihi önceliğine göre yapılır.
 4. Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında, velilerinin talepleri doğrultusunda, yenilenir.
 5. Okul yönetimi tarafından ve çalışma takviminde belirtilen süreler arasında ilan edilen kayıt yenileme süresinde kaydı yenilenmeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.

Ortaokul öğrenci kayıt-kabul işlemleri

Madde 4- TED Okullarının Ortaokul kısımlarında;

 1. Ortaokul 5’inci sınıfa öğrenci kayıtları, belirlenen kontenjan dâhilinde, TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı sonuçları baz alınarak, başarı sıralaması, okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme, komisyon kararı ve başvuru tarihi önceliğine göre uygun sınıflara yapılır.
 2. Aynı kurucu/vakfa ait TED İlkokulunu tamamlayan öğrencilerin kayıtları Ortaokul 5’inci sınıfa, okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme, komisyon kararı ve/veya başvuru tarihi dikkate alınarak yapılır.
 3. Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında, velilerinin talepleri doğrultusunda, yenilenir.
 4. Okul yönetimi tarafından ilan edilen ve çalışma takviminde belirtilen süreler arasında kayıt yenileme süresinde kaydı yenilenmeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.

Lise öğrenci kayıt-kabul işlemleri

Madde 5- Önünde hazırlık sınıfı bulunmayan TED Okullarının Lise kısımlarında;

 1. 9. Sınıfa öğrenci kayıtları “TED Okulları Giriş Sınavı” sonuçlarına göre Okul Yönetimi tarafından belirlenecek ve ilan edilecek taban puan ve/veya öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim baz alınarak; okul yönetimince kurulacak komisyon kararı, başvuru öncelik sırası göz önüne alınarak yapılır.
 2. Kontenjan açığı bulunması halinde, 9’uncu sınıfa, “MEB tarafından yapılacak olan Merkezi Sınav değerlendirmesine göre” Okul Yönetimi tarafından belirlenecek ve ilan edilecek taban puan ve/veya öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim baz alınarak; okul yönetimlerince kurulacak komisyon kararı, başvuru öncelik sırası göz önüne alınarak kayıt yapılır.
 3. Bilim İnsanı Yetiştirme Programına öğrenci alımları TED Okulları Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Sınavı ve/veya MEB tarafından yapılacak olan Merkezi Sınav sonucuna göre Okul Yönetimi tarafından belirlenecek ve ilan edilecek taban puan ve/veya öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim baz alınarak; okul yönetimince kurulacak komisyon kararı, başvuru öncelik sırası göz önüne alınarak kayıt yapılır.
 4. TED Ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin kayıtları 9’uncu sınıfa velilerinin talepleri doğrultusunda; okul yönetimlerince kurulacak komisyon kararı ve/veya başvuru öncelik sırası göz önüne alınarak yapılır.
 5. Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında, velilerinin talepleri doğrultusunda, yenilenir.
 6. Okul yönetimi tarafından ilan edilen ve çalışma takviminde belirtilen süreler arasında kayıt yenileme süreside kaydı yenilenmeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.

Nakil İşlemleri

Madde 6- TED Okullarında Öğrenci nakil işlemleri, MEB Mevzuatı ve Türk Eğitim Derneği tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

 1. İlkokulun 2’nci, 3’üncü, 4’üncü sınıflarına nakiller, okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme ve başvuru tarihi önceliğine göre kontenjan dâhilinde yapılır.
 2. Ortaokulun 5’inci, 6’ncı, 7’inci ve 8’inci sınıflarına dengi resmi okullar ile özel okullardan başvuran adayların nakilleri, belirlenen kontenjan dâhilinde, TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı sonuçları baz alınarak, başarı sıralaması, okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme ve başvuru tarihi önceliğine göre uygun sınıflara yapılır.
 3. TED Okulları 9’uncu ve 10’uncu sınıflara dengi resmi okullar ile özel okullardan başvuran adayların nakilleri, TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı sonuçları değerlendirme sonucu ve/veya 9. Sınıflar için MEB tarafından yapılacak olan Merkezi Sınav sonuçları baz alınarak; okul yönetimi tarafından belirlenecek ve ilan edilecek taban puan ve/veya öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim okul yönetimlerince gerçekleştirilen ön görüşme ve kontenjan açığına göre öğrencilerin kaydı uygun sınıflara yapılır.
 4. 11’inci ve 12’inci sınıflara TED okulları dışında, kontenjana bakılmaksızın, nakil yapılmaz.

TED Okulları arasındaki nakiller okul yönetimince gerçekleştirilen ön görüşme, başvuru tarihi önceliği ve/veya sınav değerlendirme sonucuna göre yapılır