Genel Bilgiler

Ana sınıfı Eğitim Programı, dünyada kabul gören farklı eğitim yaklaşımlarını ( Proje yaklaşımı, High Schope, Gymboree, Reggio Emilia, Head Start, Montessori yaklaşımları) ve Milli Eğitim okul öncesi programını inceleyerek; gelişim seviyeleri, yaş, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Programımız, bazen hedeflerimize uygun çevre gezileriyle, bazen mutfak etkinlikleriyle, bazen de keyifli parti temalarıyla, eğitim yaklaşımlarının temelinde yer alan “yaşayarak öğrenme” üzerine kurulmuştur.

Programımıza uygun olarak öğrenci bazlı öğrenme hedeflenerek, hazırlanan merkezlerle okulun her yerini aktif kullanmaları için kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanmaktadır.

Görsel sanatlar, seramik, bale, drama, müzik dersleriyle estetik duyularını geliştirmek, kendini daha iyi tanıyarak rahat ifade etmek hedeflenirken, beden eğitimi dersleriyle temel hareket becerileri desteklenmekte, satranç, bilişim teknolojileri, akıl oyunları saatlerinde; düşünme, strateji geliştirme, el göz koordinasyonunu arttırma, zamanı ve teknolojiyi doğru kullanma yetileri arttırılmaktadır.“Küçük Hanımlar Küçük Beyler,

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız.

Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.

Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek,

Ona göre çalışınız.

Sizlerden çok şeyler bekliyoruz!

Mustafa Kemal ATAÜRK

Her ay farklı bir sınıfın yoğun emek vererek hazırladığı “ Yaşayan Atatürk “ köşesiyle çocuklarımız Ata’mıza olan minnetini sunmakta ve onun yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

Sanatın, bilimin, sporun hangi dalı olursa olsun; kazanılan her başarının ardında ilham verici bir hikaye vardır. Her ay alanında fark yaratmış; sanattan bilime, bilimden spora uzanan insanların hayat hikayelerini öğrencilerimize aktararak onlara ilham vermesini hedefleyen “ Fark Yaratanlar” projesi okulumuzda hayat bulmaktadır.

Çocuğun ilk eğitimi ailede başlamaktadır. Okul öncesi eğitim programlarında aile katılımının sağlanması çocukların gelişimi yönünden üzerinde durulan ve önemsenen bir konu olmaktadır. “Aile Katlımı” etkinlikleri, eğitim- öğretim dönemi boyunca velilerimizin hikaye okuma, eğlenceli oyun aktiviteleri, mutfak etkinlikleri vb. ile öğrencilere daha zengin ve etkili bir eğitim ortamı sağlamayı hedeflemektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon