LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde amaç; öğrencilerimizi tanımak, ona kendisini tanıtmak ve öğrencilerimizin problemlerini çözmesine, gerçekçi kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve böylelikle de kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmaktır.

Lise PDR servisi olarak öğrencilerimizin;

- Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
- Kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak,
- Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak,
- Kendi gücüne inanarak ve motive olarak özgün değer sistemi oluşturmalarına katkıda bulunmak,
- Yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak,
- Sahip oldukları potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını arttırmalarını sağlamak,
- Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve meslekleri tanıyarak doğru ders ve meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çeşitli başlıklar altında yürütülür. TED Adana Koleji PDR servisi aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

1. ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

a. Bireysel Rehberlik Hizmetleri
Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır;

- Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
- Akademik başarılarını izlemeye yönelik olarak öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
- Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.

b. Grup Rehberliği Hizmetleri

Eğitsel ve meslekî rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir.

c. Mesleki Rehberlik Hizmetleri

Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.