Adana – Mersin Otoyolu Batı Karaisalı Bağlantı noktasında bulunan yerleşke alanımız, 20.000 metrekarelik arsa üzerine kurulu, 18438 metrekarelik kapalı alan ve 13.382 metrekarelik açık alanda eğitim öğretim vermektedir. 

Farklı öğrenme stillerine uygun yüksek teknoloji donanımlı sınıflar, branş derslikleri, bilgisayar laboratuvarı, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları, kapalı spor salonu vb. çalışma alanları modern eğitimin gereklerine uygun eğitim-öğretim ortamları olarak planlanmıştır.

14/08/2014 tarihinde açılış izni alan kurumumuz Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul (5. ve 6. Sınıf ) olmak üzere 2014-2015 yılında eğitim öğretime başlamış olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise 9.sınıfları da bünyesine alarak eğitimine devam etmektedir

TED Özel Adana Koleji Anadolu Lisesinde, bugünün gençleri yarının yetişkinlerini çok yönlü, ileri görüşlü, farkındalığı yüksek, üretici ve özgüven sahibi, dünya vatandaşı bireyler olarak hayata hazırlamak için çalışırız.

İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterin oturmaya başladığı lise yılları, öğrenciler için her zaman özeldir. Bu yıllarda öğrenciler, yeteneklerini ve ilgi alanlarını anlamlandırıp, hayatlarının geri kalanında nasıl kullanacaklarını ve meslek seçimlerinde nasıl değerlendireceklerini kararlaştırmaya başlar.

TED Özel Adana Koleji Anadolu Lisesinde, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı olarak yetişen geleceğin aydın gençleri, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler üreten, sosyal sorumluluk bilincine sahip, empati kuran, farklılıklara saygı gösteren, yabancı dilini yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak gelişir.

Okulumuzda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bireysel farklılıklarına yönelik ulusal ve uluslararası eğitim programları uygulamaktadır. Okullarımızda uygulanmakta olan TED’e özgü ulusal ve uluslararası programlar için gerekli ders saati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla TED Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23/07/2018 tarih ve 94 ve 95 sayılı kararları ile onaylanmıştır.

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:

1Oxford AQA GCSE

Oxford AQA GCSE (General Certificate of Secondary Education) programının paydaşı İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi'dir. Oxford AQA GCSE'de alınan iyi bir not (C ve üzeri); İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’daki hemen hemen bütün üniversitelerde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir. Ayrıca uluslararası bir programı tamamlayarak sertifika almış olmaları nedeniyle öğrencilerimizin yurt dışı üniversitelere kabullerini kolaylaştırmaktadır.

Oxford AQA GCSE sınavları dünyada 100'ü aşkın ülkede alınmakta olup, yüksek eğitim kuruluşları ve işverenler tarafından akademik başarının kanıtı olarak kabul edilmektedir.

TED Adana Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde 9. ve 10. sınıflarda uygulanan ve iki yıl süren General Certificate of Secondary Education programını tamamlayan öğrencilerimiz, İngiltere’den gelen ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler

2Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)

Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite iş birliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, dört yıllık bir programdır.

Araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

3TED - Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı

Türk Eğitim Derneği ile Kanada Eğitim Bakanlığı ortaklığı sonucunda okulumuz öğrencileri "TED-Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı’na katılabilmektedir. TED-Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı ile öğrenciler, bir ay ya da bir yıllık değişim programını ile güvenli bir ortamda, çeşitli kültürleri tanıma ve farklı bir ülkede yaşamı tecrübe etme olanağına sahip olurlar. Öğrenciler, Kanadalı ailelerin yanında kalarak yerel okullarda eğitimlerine devam ederler. TED-Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programına okulumuzun ortaokul 7, 8. ve lise seviyesindeki öğrenciler katılmaktadır.