Genel Bilgiler

Bugünün gençleri yarının yetişkinlerini çok yönlü, ileri görüşlü, farkındalığı yüksek, üretici ve özgüven sahibi bireyler olarak hayata hazırlamak için çalışırız.

İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterin oturmaya başladığı lise yılları, öğrenciler için her zaman özeldir. Bu yıllarda öğrenciler, yeteneklerini ve ilgi alanlarını anlamlandırıp, hayatlarının geri kalanında nasıl kullanacaklarını ve meslek seçimlerinde nasıl değerlendireceklerini kararlaştırmaya başlar.

Lisemize özgü; kütüphane, fizik, biyoloji ve kimya laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, müzik atölyeleri, görsel sanatlar atölyeleri ve kulüp odaları özel tasarımlarıyla öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkıda bulunur.

TED Özel Adana Koleji Anadolu Lisesinde, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı olarak yetişen geleceğin aydın gençleri, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler üreten, sosyal sorumluluk bilincine sahip, empati kuran, farklılıklara saygı gösteren, yabancı dilini yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak gelişir.

Okulumuzda milli eğitim müfredatının yansıra öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilgilerini artıracak akademik programlara yer verilmektedir.

Oxford AQA Uluslararası GCSE Öğretim Programları (GCSE)

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)

Kanada Değişim Programı

Atatürk Köşesi

Ansolon