Okul öncesi rehberlik servisinin misyonu; öğrencilerimizi fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel açıdan en iyi şekilde ilköğretime ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktır. Okul öncesi bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciye yönelik, aileye ve öğretmene yönelik rehberlik olarak 3 aşamada yapılmaktadır.
Öğrenciye yönelik rehberlik; öğrencinin okula adaptasyon süreçleri, okulda veya okul dışındaki uyum ve davranış sorunları, çocuğun ilgi ve yetenekleri, okula hazırlık çalışmaları, karakter eğitimi ve çok yönlü zeka eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Okul öncesi dönem, çocuğun çevredeki her türlü uyarıcıya açık olduğu ve öğrenmenin hızlı bir şekilde gerçekleştiği, kritik kazanımların edinildiği bir dönemdir. Çocuk için kritik ve önemli olan bu dönemde, çocuğu sosyal-kişisel-eğitsel alanlarda geliştirmek ve destek olmak adına rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Aileye yönelik rehberlikte, veli ile iletişim en üst seviyede ve işbirliği yüksektir. Okul öncesi gruplarında, ev ve okulun eş zamanlı gidebilmesi çok önemlidir.
Öğretmene yönelik rehberlikte, öğretmen ile iletişim en üst seviyededir. Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda, yönlendirici ve tamamlayıcı rehberlik faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Öğrencilerin gelişim süreçlerine yönelik çalışmalarda, görüş ve süreç üzerine detaylı işbirliği mevcuttur.