TED Adana Koleji revirinde yarı zamanlı bir doktor tam zamanlı bir hemşire görev yapmaktadır.

Amaç; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. TED Adana Koleji reviri; gereksinimleri saptar, sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder, okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları ve talepleri saptar ve okul idaresine bildirir. Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.Sağlık taramalarında görev alır.Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul çevresi, oyun alanı, kazalara neden olabilecek durumlar vb.) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir. Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla sağlık eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım… vs. gibi) faaliyetleri planlar ve yürütür. Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisine, ailesine ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapar. Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim ve aile istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve bunları kayıt altına alır.