Anaokulundan başlayıp ilköğretim ve ortaöğretim boyunca devam eden eğitim-öğretimimizle:

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı,
  • Bireysel ve ulusal sorumluluklarının bilincinde,
  • Ortaya çıkarılan bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenen,
  • Akademik alanda olduğu kadar sosyal alanlarda da kendini iyi ifade edebilen, yaratıcılığı yüksek,
  • Ulusal ve uluslararası projelere imza atabilen,
  • En az iki yabancı dili iyi derece de bilen,
  • Başarılı, kendine güvenen, hoşgörülü ve duyarlı,
  • TED’ li olma bilincine sahip mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek ve onları geleceğe hazırlamaktır.