Sosyal bilgiler; yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen, içinde tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, hukuk, ekonomi, siyaset, antropoloji, arkeoloji, psikoloji, gibi disiplinleri bulunduran bilim dalıdır.

Sosyal bilgiler dersi, bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Ayrıca Sosyal bilgiler, birbirine bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, toplum yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için topluma fayda sağlar.

Biz de bu bağlamda; öğrencilerimize bireysel ve sosyal beceriler kazandırarak yaşamı anlamaları ve onu etkin olarak yaşayabilmeleri için gerekli bilgi, değer-tutum ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.