GEMS VE STEM EĞİTİMİ

STEM, Science(Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) .

STEM yaklaşımı, bu dört disiplini bütünleştirerek gerçekçi, işbirliğine dayalı, düşünce odaklı ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimlerini sağlar. İyi planlanmış, teşvik edici ve gelişimsel açıdan uygun STEM etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimsel yönlerine pek çok faydası vardır. STEM eğitimi, araştırarak, problem çözerek, sorular sorarak öğrenen okul öncesi dönem çocuklarının birer araştırmacı olarak doğduğunu savunur ve bu eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri de geliştirilmektedir.

TED Adana Koleji Anasınıfında; yıllık plan dahilinde;  her hafta ele alınan farklı STEM etkinlikleri laboratuvar ve atölyelerde uygulanır. Uygulamalardan sonra tartışarak değerlendirmeler yapılır, ortaya çıkartılan ürünler sergilenip, ailelerle paylaşılır.

 GEMS, Great  Explorations İn Math and Science ( Fen ve Matematikte Büyük Keşifler)

California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde geliştirilmiş olan, heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir programıdır. Yüzlerce öğretmen tarafından sınanmış olan GEMS kılavuzları öğretmenlerin en çok fayda sağlayacağı şekilde kullanılmakta olup, her bir ünitede kullanılacak malzemeler hakkında bilgi verilmekte ve etkinliklere nasıl hazırlanması gerektiği anlatılmaktadır.

GEMS eğitimi,  fen bilgisi eğitiminde çocukların gözetimli keşif yöntemi ile bilinçlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Gözetimli keşif, çocuğun isteği doğrultusunda öğrenime katılmasını, görerek ve keşfederek öğrenmesini vurgulamaktadır.

Öğrencilerin heyecan verici ve etkili etkinliklerle kaliteli bir öğrenim sağlayan rahat bir eğitim programıdır.

Gems programının amaçları ise;

  • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak,
  • Öğrencilerin fen ve matematikte temel kavramları anlamalarını sağlamak,
  • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek,
  • Fen ve Matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktır.
  • El ve akıl becerilerine dayanan aktiviteler fen ve matematik konularını daha iyi öğrenmelerini sağlamaktadır.
  • Aktivitelere dayanan dersler öğrencilerin fen ve matematik dersine karşı ilgisini artırmaktadır.

TED Adana Koleji Anasınıfında; GEMS eğitimi,  farklı konular içeren kılavuz kitaplar ve materyallerden faydalanılarak, haftada 1 ders saati ile atölye ve sınıflarda verilmektedir. Uygulamalar müfredat ve temalara uygun şekilde planlanır, ünite sonlarında değerlendirmeler yapılır.