Satranç dersinin amacı sadece satranç oyununu öğretmek değildir. Öğrencilerin zihinsel ve duyusal gelişimine, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda katkı getirmektir. Bu nedenle çoklu zeka kuramı çerçevesinde bir eğitim ve öğretim programı düzenlenmiştir. Satranç öğretim programı, satrancı kullanarak öğrencilerin çeşitli becerileri kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bununla birlikte satranç öğretim programı diğer derslerle, ara disiplinlerle ve becerilerle bağlantılar kurarak öğrenci eğitimini bütüncül olarak geliştirmeyi amaç edinmiştir.
Satranç programında çok boyutlu zeka kuramı, iki amacı gerçekleştirmek için kullanılmıştır: Birincisi programda yer alan kazanımlar yoluyla öğrencilerin çok boyutlu zekalarını geliştirmek, ikincisi ise öğrenme sürecinde çok daha kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Öğrenciler satranç programındaki kazanımları gerçekleştirdikçe çok boyutlu zeka alanlarını geliştirecek; diğer taraftan öğretme-öğrenme etkinliklerinde çok boyutlu zekalarını kullanarak bilgi ve beceriyi kendileri için anlamlı hale getireceklerdir. Böylelikle öğrenciler, bilgi ve becerileri uzun süreli belleklerine depolayabilir. Bilgi ve becerinin anlamlı bir biçimde kodlanarak uzun süreli belleğe atılması, bilgi ve becerinin kalıcı olmasını sağlayacaktır.