Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir. Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar. İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, hikâye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir. Derslerimizde Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan ‘‘TEDdy’s Ready’’ kitapları kullanılmaktadır. Öğrenci kitabı ve çalışma kitabını içeren set interaktif cd, animasyon cd, şarkı cd ve mini hikaye kitapları ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca 6yaş gruplarında İngilizce ses eğitimi için ‘’TED Phonics’’ kitabı da kullanılmaktadır.