TED Adana Kolejinde Sanat eğitimi Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri doğrultusunda verilmektedir. Amacımız, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini keşfederek görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır.
Öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde ortak verilen kararlar doğrultusunda özgün çalışmalar yaparak, yaratıcı düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek, onların güzel sanatlar dalında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Resim etkinliği çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır. Hedefimiz, çocukların psikomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğretmek ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Görsel sanatlar dersimizde çocukların yaşları, gelişim düzeyleri, ilgi, ihtiyaçları ve hazır bulunuşları göz önünde bulundurulur. Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. TED Adana Koleji olarak anasınıfı öğrencilerimizi resim yarışmalarına yönlendirmek yerine onları kişisel sergi açmaları doğrultusunda teşvik etmekteyiz. Öğrencilerimiz, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını “Sanat Şenliği” kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla izleyiciye sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.