Bale, dans, müzik ve dekor sanatlarının birleştirilerek kullanıldığı bir tiyatro gösterisidir. Klasik balenin temelinde kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır.