OKUL ÖNCESİ KAYIT KABUL ŞARTLARI

• Okul Öncesi Küçük Yaş Sınıfına; 30 Eylül itibariyle 48-54 aylık olan öğrencilerin kaydı yapılacaktır.
• Okul Öncesi Hazırlık Sınıfına; 30 Eylül itibariyle 54-66 aylık olan öğrencilerin kaydı yapılacaktır. 66-68 aylık olan öğrenciler velisinin yazılı talebine istinaden ilkokul birinci sınıfa başlayabilecekken, 69 - 71 Aylık olan öğrenciler velisinin yazılı isteğiyle doktor raporu olmaksızın ilkokul kaydını 1 yıl erteleyip, anasınıfına devam edebileceklerdir.
• Veli “Öğrenci Ön Kayıt Başvuru Formu” doldurur.
• Ön kayıt Başvuru Formu’ nda yer alan öğrenci için PDR Servisi “mülakat randevusu” verir.
• Mülakat, PDR uzmanı tarafından uygulanan “Okula başlama olgunluğunu belirleme formu” adı altında aday öğrencinin dil gelişimi, ince motor becerileri, yaş kavramları, dikkat algılama gibi kavramlar ölçülür.
• Mülakatın başında, öğrencinin gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir. Sonraki aşamada PDR uzmanı öğrenciye testi uygular.
• Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.
• Okul Öncesi sınıflarımıza kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri kura ile belirlenir.

İLKOKUL KAYIT KABUL ŞARTLARI

• TED Adana Koleji Ana sınıfından mezun olan öğrenci, TED Adana Koleji İlkokulu’na doğrudan geçiş hakkına sahiptir.1. sınıf kayıt müracaat tarihi esas alınmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar öğrenci alınmaktadır.
• İlkokul 1. sınıfa 30 Eylül itibariyle 69 ayını tamamlayan öğrencilerin kaydı yapılacaktır. 66-67-68 ayını tamamlayan öğrenciler velisinin yazılı talebine istinaden 1. sınıfa başlayabilir. 69-70 -71 aylık olan öğrenciler velisinin yazılı isteğiyle doktor raporu olmaksızın 1. sınıf kaydını 1 yıl erteleyebilir.
• Veli “Öğrenci Ön Kayıt Başvuru Formu” doldurur.
• Ön kayıt Başvuru Formunda yer alan öğrenci için, PDR Servisi “Öğrenci-Veli Tanıma Görüşmesi” randevusu verir.
• Mülakat, PDR uzmanı ve sınıf öğretmeni tarafından yapılır.1. sınıfa aday öğrenciler için “Hazır bulunuşluk Testi”,2-3. sınıfa aday öğrenciler için “İlkokul Aday Öğrenci Gözlem Değerlendirme Formu” uygulanır.
• Mülakatın başında, öğrencinin gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir.
• Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.
• 4. sınıfa aday öğrencilere, TED Genel Merkezi tarafından belirlenen “Okula Kabul Sınavı” uygulanmaktadır. Okula kabul sınavında belirlenen barajı geçen öğrenciler sınav puan sıralamasına göre PDR uzmanı tarafından mülakata alınır. Belirlenen barajın altında puan alan öğrencilerin kayıt hakkı bulunmamaktadır.
• İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri kura ile belirlenir.
• Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.