Sosyal Bilimler, dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen, içinde; tarih, coğrafya, felsefe, hukuk, ekonomi, antropoloji, arkeoloji, psikoloji, insan haklarını bulunduran bir akademik disiplinler bütünüdür.

Sosyal bilimler sanat ve beşeri bilimlerden insanlığı incelerken, nitel ve nicel metotlar dahil olmak üzere daha ziyade bilimsel metotların kullanımını içermesidir. Öğrencilere,Atatürk ilke ve inkılapları ışığında etkin bireyler olmaları için eğitimler verilmektedir.

Sosyal Bilimlerin temel amacı birbirine bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için topluma fayda sağlamaktır.