Doğanın dili olarak nitelendirilen matematiğin günlük yaşamda her insan tarafından kullanıldığı gerçeği göz ardı edilemez. Bu bağlamda, öğrencilerimizden her gün kullandıkları matematik dilini farkındalık yaratarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizden matematik dersinde kazanacakları problem çözme tekniklerini sadece matematik problemlerinin çözümünde değil aynı zamanda sosyal konulardaki problemlerin çözümünde de kullanmaları istenmektedir. Öğrendikleri tekniklerle öğrencilerin daha sağlam temellere dayanarak problemleri çözmeleri ve hedeflerini oluşturmaları beklenmektedir.

Derslerimizde konu başlıklarının hayatta nerelerde nasıl kullanıldığı vurgulanarak, soyut olarak düşünülen matematik dersinin somut karşılıklarının olduğu belirtilir. Aynı zamanda sınıf içerinde yapılan etkinlikler ve teknolojik uygulamalar ile günlük yaşam durumları irdelenir. Böylece, öğrenciler hayat içeresinde karşılaşacakları benzer durumlarda yorum yapma gücü kazanır. Bu öğretilerle ulusal ve uluslararası sınavlara katılarak akranları arasındaki bilgi beceri durumunu belirler.