Her şeyin hızla değiştiği bu çağda bilim ve teknoloji hayatımızın önemli ögelerinden biri olmuştur. Bu anlayışla, programdan mezun olan her öğrencinin bilimsel okuryazarlık kazandığı, araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümseyen ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getiren, toplum ve çevre ile ilişkilendirebilen ve farklı durumlara uygulayabilen, bilimsel araştırma için gerekli olan üst düzey bilişsel becerilere (eleştirel, analitik, özgün ve yenilikçi düşünen, sorgulayan, yorum yapan vb.) sahip, akademik ve sosyal anlamda başarılı, öğrendiklerini önceki öğrenmeleri ve farklı disiplin alanlarıyla ilişkilendirebilen, edindiği bilgi, beceri tutum ve davranışları günlük hayatına aktarabilen, teknolojiyi etkili şekilde kullanılabilen ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, öğrenmeye ve yeniliklere açık, sorunlarla etkili şekilde baş edebilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.