Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM 

Hedeflerimiz

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin,

 • Sadece hazır bilgi ve teknolojileri tüketen bireyler değil, aynı zamanda üreten bireyler olması,
 • Soyut düşünme, mantıksal algoritmalar kurabilme ve veri kullanımı gibi bilgisayar biliminin temel kavramlarını anlayıp uygulayabilmesi,
 • Problemleri çözebilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini değerlendirip uygulayabilmesi,
 • Problemleri bilgi-işlemsel terimler ile de analiz edebilmesi ve problemlerin çözümü için gerekli bilgi ve zihinsel becerileri edinebilmesi,
 • Günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmesi,
 • Ürün tasarımı süreci konusunda çalışmalar yürütmesi,
 • Hızla gelişen bilişim teknolojilerini günlük yaşamlarında ve bilimsel bilgiye ulaşmada; etik değerlere uygun, etkili ve üretken bir biçimde kullanabilmesi,
 • Evrensel bakış açısına sahip, uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetişmesi,
 • Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanması hedeflenmektedir.

Becerilerimiz

Öğrencilerimizin hedeflerimiz doğrultusunda edindiği beceriler,

 • Bilim ve Teknolojide Temel Yetkinlikler
 • Disiplinler Arası Yetkinlik(Bilişimin Farklı Derslere Entegrasyonu)
 • Öğrenmeyi Öğrenme
 • İnisiyatif Alma ve Girişimcilik
 • Araştırma ve İşbirliği
 • Dijital Okuryazarlık
 • 3 Boyutlu tasarım ve Photoshop Yetkinliği Kazanma
 • Mobil Uygulama Geliştirme ve Programlama Becerisi
 • Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı ve Simülasyon Kullanımı
 • Problem Çözme ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerisi
 • Tasarım ve Süreç Yönetimi

Etkinliklerimiz

 • Avrupa Kod Haftası Etkinlikleri
 • Kodlama Haftası Etkinlikleri
 • Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri
 • Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri
 • Bilişim Haftası Etkinlikleri
 • BİLİŞİM FUARI

Bunların yanı sıra öğrencilerimiz, yıl içinde FIRST LEGO League gibi okul dışı yarışma vb. etkinlikler ile okulumuzu temsil etme imkanını bulabilmektedir.


Ansolon