İLKOKULDA İNGİLİZCE

Programımız, öğrencilerimizin İngilizceyi etkin kullanabilmeleri amacıyla anaokulundan itibaren iki öğretmen eşliğinde sürdürülür. Anaokulunda dinleme, anlama ve anladığını gösterebilme ile başlayan eğitimimiz; öğrencilerimizin 4. Sınıf sonunda dili işlevsel olarak kullanabilme düzeyine gelmeleri ile devam eder.

6 saat Main Course ve 4 saat Skills olmak üzere toplam 10 saat olan derslerimiz, öğrencilerimizin İngilizce kulüplerden birini seçmeleri durumunda 12 saat olarak uygulanır. Okulumuzda İngilizce eğitiminde dil öğretim yöntem ve teknikleri uygulanır. Sınıf içi ve dışı etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel olmasına ve öğrencilerin öğrendiklerini hayata geçirebilmesini desteklemesine özen gösterilir. Sınıf içi ve dışında yapılan dil aktiviteleri haricinde sene sonunda her kademedeki öğrencilerimiz sahne alarak gösterilerini velilerine sergileme imkanı bulurlar.

ONLINE PROGRAMLAR

Tüm kademelerde Raz-Kids online okuma programı uygulanmaktadır. Programın kütüphanesinden öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplar seçilir. Öğrencilerimiz bu kitapları okur, ses kaydı ve dinleme aktivitelerini tamamlarlar.

Main Course kitaplarına ait öğrenmeyi pekiştiren aktiviteleri içeren online LMS Sistemi bulunmaktadır.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Cambridge Üniversitesi tarafından uygulanan ve uluslararası düzeyde tanınan ESOL sınavları her yıl okulumuzda uygulanmaktadır. 3. Sınıflarımız Starters, 4. Sınıflarımız ise Movers sınavlarına girerek İngilizce seviyelerini belgelerler.