TED Adana Koleji Türkçeyi en doğru biçimde kullanabilen, anlayarak hızlı okuyan ve yorumlayabilen, eleştirip sorgulayabilen, duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlatabilen bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda ilkokul birinci sınıfta ilk okuma yazma yöntemi olarak; yazıda dik temel harfler, okuma sürecinde ise ses temelli cümle yöntemi kullanılmaktadır.

Okuma – yazma sürecinin ardından 1. Sınıflar dahil tüm sınıflar düzeyinde öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmeye ve bir konu üzerine yazılar yazmaya başlamaktadır. Bunun yanı sıra her sınıf seviyesinde okuduğunu anlama ve dilbilgisi çalışmaları yürütülmektedir. Okuma alışkanlığının yerleştirilmesi için ise düzenli kütüphane kullanımı uygulaması mevcuttur. Öğrencilerimizin Türk ve Dünya çocuk edebiyatında önemli eserleri okumaları hedeflenmektedir. Okuma çemberi yöntemi ile eleştirel düşünme becerilerini artırmak için her seviyede kitap incelemeleri yapılmaktadır. Her yıl yazar veya şairlerle söyleşi yapmaları sağlanmakta ve bu yazar veya şairler ile atölye çalışması gerçekleştirilmektedir.

Türkçe dersinin kazanımları amacıyla inovasyon merkezimiz de etkin olarak kullanılmaktadır.