STEM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi disiplinlerin eğitim sürecine entegre edildiği, öğrenciyi merkeze alan bütünleşik bir eğitim uygulamasıdır. Okulumuzda STEM dersi ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda haftada bir saat olmak üzere fen laboratuvarında yapılmaktadır. Öğrenciler STEM ile ders sürecinde karşılaştıkları fen kavramlarını laboratuvar uygulamaları ve deneyler aracılığıyla tecrübe ederek etkin şekilde öğrenmektedirler. Bunun yanında bir laboratuvar ortamında nasıl çalışılması gerektiğini kavramaktadırlar.

STEM uygulamaları 1 ve 2. sınıflarda mevcut hayat bilgisi dersi programında yer alan fen bilimleri kavramları ile; 3 ve 4. sınıflarda mevcut fen bilimleri ünite ve konuları ile doğrudan ilişkili olacak şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler STEM dersinde bir bilim insanı gibi çalışmakta ve bir laboratuvarda kullanılabilecek araç-gereçleri öğretmen rehberliğinde kullanmaktadırlar.

STEM Dersinin Genel Amaçları

Öğrencilerin;

  • Fen laboratuvar deneyleri ve çeşitli STEM etkinlikleri yoluyla bilimsel okuryazarlığını destekler.
  • Edindiği soyut düzeydeki bilgilerini bir laboratuvar ortamında test ederek somutlaştırmasına imkan tanır.
  • Bilimsel düşünme ve karar verme becerilerini destekler.
  • Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikçi çalışma becerilerini geliştirir.
  • Yaparak-yaşayarak öğrenmesini, günlük yaşantısındaki bilimi keşfetmesini sağlar.
  • Doğada ve çevresinde meydana gelen değişikliklere karşı merak duymasını ve gözlem yapmasını destekler.
  • Doğaya ve çevresindeki diğer canlılara karşı duyarlı bireyler olmaları yolunda farkındalık geliştirmelerini sağlar.
  • Bir laboratuvar ortamında, belirtilen laboratuvar kurallarına uyum sağlayarak nasıl çalışılacağına dair farkındalık kazanmalarını sağlar.
  • İleriki öğrenim yaşantılarında STEM disiplin alanlarına yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlar.