Seramik eğitiminde amacımız seramik sanatını, bu sanatın imkan ve olanaklarını özümseyen sanata, doğaya, yaşadığı çevreye duyarlı, çağdaş ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Atölyemizde öğrencilerimize bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek ortam ve
olanakları sağlamaktayız. Anasınıfı 5 ve 6 yaş gruplarında haftada 1 ders saati verilen
Seramik derslerinde, öğrencilerimizin yaratıcıklarını desteklemenin yanı sıra, el-göz
koordinasyonu, parça-bütün ilişkisi ve materyal çeşitliliği alanlarında bütüncül bir yaklaşım sergileyerek, onları bu alanlarda geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Öğrencilerimizin yıl boyunca atölyelerimizde ürettikleri çalışmalar, Anasınıfı Portfolyo
etkinliklerinde sergilenmektedir.