Satrancın, özellikle çocukların eğitim sürecine olumlu katkıları olacağı düşüncesiyle dünya çapında yoğun ilgi gören bir spor dalı olduğu bilinmektedir. Okulumuzda satranç ders olarak mevcuttur. Satranç derslerimiz görsel ve uygulamalı anlatımla yapılmaktadır. Çocuklara öncelikle satrancı sevdirmek ve onların satrancın faydalarından yararlanmaları amaçlanmaktadır. Satrancı oynayarak ve eğlenerek öğrenirlerken, satranç eğitim panosu, satranç ile ilgili filmler, satranç takımları ve bahçe satrancı araç gereçleri kullanılmaktadır. Satranç Kulübünün amacı bu alanda gerçek yetenekli ve ilgili öğrencilerin profesyonel olarak çalışmalarına imkan sağlamaktır.

Satrancın öğrencilere sağladığı yararlar:

1 – Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.
2 – Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
3 – Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
4 – Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
5 – “Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
6 – Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
7 – Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
8 – Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
9 – Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
10 – Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
11 – Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
12 – Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
13 – Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
14 – Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.
15 – Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
16 – Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.
17 – Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
18 – Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.