Okulumuzun müzik dersi eğitim vizyonu, öğrencilerimize kültürlenme süreci içinde amaçlı olarak belirli müziksel davranışları kazandırmak, müziksel yeteneklerini açığa çıkarmak ve bu doğrultuda öz güven vermeyi hedeflemektedir. Bu süreçte okulumuzda işlenen müzik derslerinde; şarkı söyleme eğitimi, çalgı çalma eğitimi, müzik dinleme eğitimi, müziksel bilgi beceri eğitimi, müziksel duyarlılık eğitimi, müziksel iletişim ve etkileşim eğitimleri verilmektedir. Okulumuzda 4. Sınıftan 8. sınıf aralığına kadar müzikte branşlaşma eğitimi Piyano, Keman, Gitar, Flüt enstrümanları ile birlikte ses sistemi donanımlı, güncel müzik kitaplarının ve nota arşivinin bulunduğu müzik sınıflarında verilmektedir. Öğrencilere seslerini ve çalgılarını doğru kullanmayı, Türk ve dünya müziklerini dinlerken düşünerek üretme becerisini de kazandırmayı öğretmeyi amaçlamaktayız.