İlkokulda matematik dersleri, öğrencileri kavramsal öğrenmeye, bu kavramları günlük hayatta kullanmaya, araştırma yapma ve bilgi üretmeye teşvik ederken; öğrencilerin bugün ve daha sonraki eğitim yaşamlarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumların kazandırılarak matematiksel okur yazarlık becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.
Ayrıca matematik derslerinde problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematik derslerine karşı olumlu tutum sergileyen, matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla ilkokulda matematik dersleri Gems atölyesinde ilgili materyallerle yapılan Gems etkinlikleri ile desteklenmektedir