TED ADANA KOLEJİNDE HAYAT BİLGİSİ DERSİ
TED Adana Kolejinde hayat bilgisi dersleri; öğrencinin merak duygusunu güçlendirme, iyi/doğru/güzeli ayırt etme, iş birliği içinde olabilme, çevreyle olumlu etkileşim kurabilme, yardımseverlik, müzakere etme, sorun çözme, kendisiyle ve toplumuyla uyum içinde yaşama, eleştirel ve inovatif düşünme, somut yaşantılar oluşturma, eşitlik, adil olma ve tarih bilinci oluşturma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu amaçlara ulaşmak için öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin aktif katılımının olduğu, etkinlik bazlı bir sistem uygulanır. Ayrıca TED Adana Kolejinde 1. ve 2. sınıf düzeylerinde hayat bilgisi dersi ; “Eğlenceli Bilim Programı” kapsamında laboratuvar ortamında, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi ve öğrendiklerini günlük yaşamda aktif olarak kullanabilmesi için deney ve gözlem yapılarak işlenir.