TED Adana Kolejinde Sanat eğitimi Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri doğrultusunda verilmektedir. Amacımız, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini keşfederek görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde ortak verilen kararlar doğrultusunda özgün çalışmalar yaparak, yaratıcı düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek, onların güzel sanatlar dalında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Resim etkinliği çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır. Hedefimiz, çocukların psikomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğretmek ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.Görsel Sanatlar dersimizde çocukların yaşları, gelişim düzeyleri, ilgi, ihtiyaçları ve hazır bulunuşlulukları göz önünde bulundurulur.Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Kazanımlarımız
• Sanat etkinlikleri yoluyla sanatın yaşamdaki yeri ve önemini kavrayabilen,
• Sanat eserlerini inceleyerek sanata ilgi duyan,
• Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
• Sanat aracılığıyla iletişim kurabilen,
• Başladığı işi bitirebilen,
• Gurup çalışmasında birlikte karar vermeyi becerebilen,
• Çevresini ve kültürel farklılıkları inceleyerek üç boyutlu çalışmalara aktarabilen,
• Atık malzemelerle çalışmalar tasarlayabilen ve çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel açıdan gelişmeleri amacıyla geziler düzenleniyoruz. Hafta içi ve hafta sonu kulüplerimizle daha da ayrıntılı çalışmalara yer veriyoruz. Tuval resmi, seramik, üç boyutlu tasarımlar, heykel, el-sanatları, baskı resim, ebru,vitray ve duvar resmi gibi. Uygun hava koşullarında resim, heykel ve seramik çalışmalarımızı doğada gerçekleştirmekteyiz. Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır.Öğrencilerimiz, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını “Sanat Şenliği” kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla izleyiciye sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.