İlkokulda tüm öğrencilerin fen okur yazarı olarak yetişmesini amaçlayan fen bilimleri dersleri aynı zamanda öğrencilerin doğayı keşfederek, insan ve çevre arasındaki ilişkiyi anlayarak, doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak duymalarını, ayrıca günlük yaşam sorunlarına karşı sorumluluk alarak bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanabilmesini hedeflemektedir.
Fen bilimleri dersinde bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerilerini geliştirmek, bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ederek güvenli çalışma bilincini oluşturmak ve araştıran, araştırma sonuçlarını yorumlayan bireyler yetiştirmek amacıyla laboratuvar ortamında öğrenciler ile birebir deneyler yapılmaktadır.Böylece eğlenceli bir ortamda kullanarak, deneyerek ve de yaparak-yaşayarak öğrenme hedeflenmektedir.