Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde öncelikli hedefimiz yeni nesillerin, hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmasını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin, gelişen bilişim teknolojilerini günlük yaşamlarında ve bilimsel bilgiye ulaşmada; etik değerlere uygun, etkili ve üretken bir biçimde kullanmaları, aynı zamanda evrensel bakış açısına sahip, uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerimiz, problemlere bilimsel çözüm üretme, farklı bakış açısı geliştirme, eleştirel ve sistematik düşünme, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini görebilme, Bilgisayarda kendi yazılımlarını geliştirme, Sunum yapabilme, Kodlama, Robotik, Lego Education, Oyun programlama, Uluslararası sertifika kodlama programı, Grafik tasarımı ve dergi oluşturma, Siber çocuk yetiştirme programları, Akıllı cihaz tasarımı, Robotik yarışmalar ve 3 Boyutlu modelleme programları ile yaratıcılık ve tasarım becerileri kazanmaktadırlar.