Görsel Sanatlar dersleri öğrencilerin yaratıcı yönlerini, hayal güçlerini, zekâ ve yeteneklerini desteklemeye, geliştirmeye yönelik olarak planlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin sanatsal anlatım biçimlerini tanıma, kavrama ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. Diğer derslerle disiplinler arası çalışmalar yaparak dersin desteklenmesi sağlanmaktadır. Seramik, animasyon, model uçak gibi alanlarla desteklenmektedir. Görsel Sanatlar dersleri, tam donanımlı atölyelerde ve çeşitli açık hava ortamlarında yapılmaktadır. Hazırlanan tüm sanatsal çalışmalar, el becerisine dayalı ürünler, çeşitli etkinliklerde ve yılsonunda sergilenmektedir.