Giriş ve Bursluluk Sınavı Şartnamesi

Giriş ve Bursluluk Sınavı Şartnamesi

TED ADANA KOLEJİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ GİRİŞ ve BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ

 

Sınav Adı       : TED Adana Koleji Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Bursluluk Sınavı

Dayanak         :  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

 • 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • 13/1/2017 tarihli ve 29947 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik

Sınavın Amacı  : Öğrencilerin temel disiplinlerde mevcut durumlarını belirleyerek okula kayıt için ön seçim oluşturmak, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak burs verilecek öğrencileri belirlemek

 

Sınav Tarihi   ve Saati : 24 Şubat 2019 Pazar 10.00 (3. 4. ve 5. sınıflar)

Sınav Tarihi   ve Saati : 24 Şubat 2019 Pazar 12.30 (6.7. 8. ve 9. sınıflar)                   

Son Başvuru Tarihi     : 20 Şubat 2019 Çarşamba

Sınav Yeri                        : TED Adana Koleji

Sınav Düzeyleri             : 2018-2019 öğretim yılında 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. sınıfta okuyan öğrenciler.

Sınav Sonuç Tarihi       : 27 Şubat 2019 Çarşamba

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Sınava Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Adana İli genelinde bulunan Resmi ve Özel Okullarda 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilmektedir. Okulumuzun mevcut öğrencileri bu sınava giremez. (4. ve 8. sınıflar hariç)
 • Başarı Bursu kitap, kıyafet, servis ve yemek ücretini kapsamaz.
 • Başarı Bursu kontenjan dahilinde ve puan üstünlüğüne göre verilecektir.
 • Başarı Bursu kazanılan kademe (ilkokul-ortaokul-lise) için geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.
 • Yılsonu ağırlıklı başarı ortalaması 85’ in altında olursa burs sona erer.
 • Öğrencinin mazeretsiz olarak okula gelmemesi ve devamsızlıktan kalması durumunda burs sona erer.
 • Öğrenciye herhangi bir şekilde başka bir kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb. tarafından burs verilmesi durumunda sona erer.
 • Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu, Ödül ve Disiplin Kurulu tarafından yaptırım uygulanması durumunda bursu sona erer.
 • 4. ve 10. Sınıf öğrencilerine yönelik burs verilmeyecek olup, sınav sadece okula giriş seviyesi belirlemek için kullanılacaktır.

 

SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

 • Sınava girecek öğrencilerden ücret talep edilmeyecektir.
 • Sınav başvuruları, veli/öğrenci adaylarının bizzat okulumuza gelerek yada oar.ted.com adresinden “ Başvuru Formu” doldurmaları ile alınmaktadır. Sınav giriş belgeleri de aynı sistem üzerinden alınacaktır.
 • Sınava girecek öğrencilerin, sınav günü nüfus cüzdanları, bir adet fotoğraf ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

 

SINAV

 • Sınavın sınıf seviyelerine göre soru sayıları ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

2018-2019 Yılında

Okuduğu

Sınıf

 DERSLER  

TOPLAM SORU SAYISI

 

SINAV SÜRESİ

 

TÜRKÇE

 

MATEMATİK

FEN

BİLİMLERİ

SOSYAL

BİLGİLER

 

İNGİLİZCE

3.Sınıf

15 15 15 45 70 dk
4.Sınıf 15

15

15 45

70 dk

5.Sınıf

15 15 15 45 70 dk.
6.Sınıf 15 15 15 45

70 dk.

7.Sınıf

15 15 15 45 70 dk.
8.Sınıf 15 15 15 15 15 75

120 dk.

9.Sınıf 15 15 15 15 15 75

120 dk.

 

 • İngilizce sınavı, kesin kayıt durumunda öğrencinin seviyesini belirlemek için kullanılacaktır. Puan hesaplamada kullanılmayacaktır.
 • Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel vb. araç gereç kullanımına izin verilmeyecektir.
 • Giriş kartı ve kimlik belgesi olmayan öğrenci sınava giremez.
 • Sınav 500 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

 • Sınav sonrası adaylar sonuçlarını okulumuzun web adresinden veya TC kimlik numaraları ile online öğrenebileceklerdir. Herhangi bir ortamda toplu liste yayınlanmayacaktır.
 • Öğrencilerin sınav sonuç durumlarına göre Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak Okul Yönetimi başarı bursu ve kayıt görüşmeleri için aday öğrenci velileri ile iletişime geçecektir.
 • Bursluluk sınavından sonra okula kayıt için gelen aday öğrencilere seviyelerini belirlemek için “Bireysel Sınav” yapılmaya devam edilecektir. Ancak bu sınavlara dayalı olarak burs verilmeyecektir.

Ansolon