Sanat

GÖSTERİ SANATLARI
Ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm müzik kültürlerine yer veren, milli birlik ve beraberliğimizi koruyan, pekiştiren, geliştiren ortak bir müzik repertuvarı kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek ve böylece öğrencinin bilişsel, devinişsel, duyuşsal davranışları ile bir bütün olarak gelişmesini sağlamak, okulumuzun müzik derslerinin felsefesidir.

GÖRSEL SANATLAR
Kendilerinin ve başkalarının düşünce emek ve eserlerine saygılı olmayı öğreten bir ortam hazırlamak, sürekli araştırıcılığı ve yaratıcılığı geliştirerek resim eğitimi yoluyla düşünme etkinliğini canlı tutmak, sanat alanında yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, sanatsal bakış açısı kazandırmak, sanat konusunda tartışabilen, sanat kültür etkinliklerine katılımını davranış haline getiren bireyler yetiştirebilmek, dayanışma ve paylaşmayı pekiştirmektir.
Bu doğrultuda okulumuzda sanat  çalışmaları kulüp bazında da yapılmakta; sanatın, insanın kendini anlamasına sağladığı çok önemli destek yanında, kariyerini ve diğer özelliklerini başkalarına anlatmada sağladığı kolaylıklardan yararlanma isteğimiz kulüp çalışmalarımızın önemini arttırmaktadır.

MÜZİK

Okulumuzda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara, müzik dersinde branşlaşma sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz sene başında;  yan flüt, gitar ve keman branşlarından bir tanesini guruplar halinde enstrüman eğitimi alırlar. Her öğrencinin bir enstrüman ile bağ kurmasını amaçlayan bu uygulamamız; modern yaşama uyum sağlamış ve topluma ışık tutabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler.Okulumuzda dört adet müzik atölyesi, bir adet kayıt-stüdyo odası vardır. Bu atölyelerde; branş dersleri, orkestra çalışmaları ve kulüp çalışmaları ile renklendirilmiş müzik dersleri yapılır. Bu çalışmaların sonucunda, kendisini geliştiren her öğrencinin katılabildiği farklı seviyelerde orkestralarımız vardır.Atölyelerimize gelen öğrenciler, kendilerini müziğin içinde hisseder ve dersten mutlu ayrılırlar.

BRANŞLAŞMA

GİTAR

1.Seviye

 •  Öğrenci bu seviyede gitar hakkında bilgi edinir.
 • Bir oktavdaki notaları öğrenir.
 • Gitarı tutmayı, gitar üzerindeki perde ve nota mantığını öğrenir.

 2.Seviye

 •  Öğrenci gitar üzerinde nota yerlerini öğrenmeye başlar.
 • Parmakların sağ elde nasıl kullanılacağını ve telleri çekmeyi öğrenir.
 • İki elini aynı anda koordine etmeyi öğrenir.
 • Küçük çaplı etüt ve parçaları öğrenir.

 3.Seviye

 •  Nota sayısı ve teorik bilgi kazanımı artar.
 • Daha zor eserler icra etmeye başlar.
 • Daha sonra akor mantığı ve perde üzerinde akor basmayı öğrenir.

 4.Seviye

 • Öğrenci artık gitarın mantığını çözmüş olup daha çok akor ile eser çalmaya başlar ve ritim atma mantığını öğrenir.
 • Ritim türlerini ve daha ileri akor türlerini öğrenir.Bu akorlarla istediği eseri çalabilmeye başlar.

KEMAN

1.Seviye

1.Dönem

 • Kemanın ve yayın yapısı, bölümleri , bakımı ve korunması.
 • Kemanın yapım aşamalarını gözlemler. Keman ve yayın bölümlerini tanır. Kemanın bakımına ve korunmasına özen gösterir.

2.Dönem

 • Kemanda duruş , kemanı tutuş , yay tutuş.
 • Keman çalmada kemanın ve yayın doğru duruş ve tutuşunda belirli kurallar vardır. Bu kurallara neden ihtiyaç duyulduğu açıklanır ve mümkünse rahat ve doğal çalma pozisyonunu öğrencinin bulması sağlanır.

2.Seviye

1.Dönem

 • Sağ elin yayda ve yayın teller üzerindeki konumu ve durumu.
 • Sağ elin yay üzerine doğru oturması ve alışkanlık biçimine gelene kadar öğretmen kontrolünde durum tekrar edilir.

2.Dönem

 • Yayın teldeki konumu , yayı tele sürtüş , kemandan ses üretiş , belirli sürelerle yay çekiş ve itiş.
 • Yay tel üzerinde doğru , düzgün ve dengeli hareket ettirir.

3.Seviye

1.Dönem

 • Yayın bölümleri , yarım ve bütün yay kullanımı.
 • Yayın alt , orta ve üst yarısının kullanımına yönelik alıştırmalar yapılır.
 • Yayın bütününü kullanabilmeye yönelik alıştırmalar yapılır.
 • Kendi seçtiği tekerlemeleri, öğrendiği yay şekillerine uygulayarak çalar.

2.Dönem

 • Kemanın 4 telinin isimlerini ve porte üzerindeki yerlerini bilir.
 • Bütün ve yarım yay alıştırmalarını kemanın tüm tellerinde uygular.

4.Seviye

1.Dönem

 • Sol elin keman sapında ve tuşe üzerindeki konumu ve durumu.
 • Sol el, tuşe üzerinde kurallarına uygun olarak yerleştirir.
 • Sol elin tuşe üzerine yerleştirilmesine yönelik alıştırmalar yapılır.
 • Sol elde doğal durumda parmakların hangilerinin ayrık ya da yan yana olduğuna dikkat çekilir.

2.Dönem

 • Birinci konumda doğal durumda parmak konumları.
 • Birinci konumun tüm konumların temeli olduğu vurgulanır.
 • Birinci konumda doğal durumda bütün notaları çalar.
 • Öğrendiği notalarla ilgili şarkılar çalmaya başlar.

PİYANO

1.Seviye

1.Dönem

 • Piyanoyu tanıma, el tutuşu, oturuş, parmak basış şekli ve hangi parmağın hangi nota üzerinde durduğunu öğrenir.
 • 1(4lük) , 2(2lik) , 4(1lik) vuruşluk notaları her iki elde de tanır, okur, çalar.
 • Sağ el ayrı, sol el ayrı Do-Re-Mi, Do-Si-La notalarını tanır.
 • Nokta eklenen (noktalı ikilik) üç vuruşluk notayı tanır, çalar. Uzatma noktasının kullanım şeklini bilir.

2.Dönem

 • Sağ elde Fa-Sol, sol elde Sol-Fa notalarını öğrenir.
 • Sağ el hareketli sol el durağan olarak yavaş yavaş iki el birlikte çalmaya başlar.
 • Bağlı notaları tanır. Birleştirip çalar.

2.Seviye

1.Dönem

 • Sağ elde Do-Sol, sol elde Do-Fa nota aralığında gördüğü notaları ayrı ayrı çalar.
 • Sol el basit aktif notalarla sağ eldeki melodiye eşlik edebilir.
 • Birlik ve ikilik notaların içinde 4lük notaları nasıl bölüp çalabileceğini bilir.

2.Dönem

 • Sağ elde 8lik notaları tanır ve çalar.
 • 4lük ve 8lik notaları sol elde 2lik ,1lik ve 4lük notalarla birlikte ritme uygun tartım yaparak okur ve çalar.

3.Seviye

1.Dönem

 • Sağ elde parmak geçişlerini yapıp, pozisyon değiştirerek Fa-Sol-La notalarını okur ve çalar.
 • Sol elde sol 1.parmak olacak şekilde Sol-Fa-Mi-Re-Do notaları ile eşlik yapabilir.

2.Dönem

 • Si ve ince do notalarını dağarcığına ekleyip , parmak geçişleri ile önce sağ el sonra sol el ve birleştirip Do Majör Gam yapabilir.
 • 2 oktav içindeki tüm notaları tanır , hangi nota hangi elde çalınır bilir.
 • Noktalı 4lükleri okur ve çalar , 8lik nota ve 3 vuruşluk notaları noktalı 4lük ile birleştirir.

4.Seviye

1.Dönem

 • Önce sağ elde sonra sol elde diyez ve bemol içeren parçalar çalmaya başlar.
 • 8va… ve 8vb… notaları okur ve çalar.

2.Dönem

 • 4 oktav içerisindeki tüm notaları tanır.
 • Noktalı – bağlı notaları çalar.
 • Bemol – diyez içeren parçaları çalabilir.
 • Parmak geçişlerini yapabilir.

YAN FLÜT

1.Seviye

1.Dönem

 • Enstrümanın ağızlık bölümü üflenir ve öğrenilir.
 • Bununla beraber diyafram çalışması yapılır.

2.Dönem

 • Ağızlık , gövde ve kuyruk parçaları birleştirilir.
 • Bir oktavdaki tüm sesler öğrenilir ve çalınır.

2.Seviye

1.Dönem

 • Öğrenilen bir oktavdaki sesler ile birlikte etütler çalınır.
 • Bu seslerle ilgili bir şarkı çalmaya başlanır.

2.Dönem

 • İkinci oktav sesleri öğrenilir ve bu seslerle beraber etüt yapılır.

3.Seviye

1.Dönem

 • Öğrenilen etütler ve şarkılar çalışılır.
 • Öğrendiği notalara diyez arızasını ekleyerek çalar.

2.Dönem

 • Öğrenilen etütler ve şarkılar çalışılır.
 • Öğrendiği notalara bemol arızasını ekleyerek çalar.

4.Seviye

1.Dönem

 • Tüm öğrenilen notalarla ilgili etüt ve şakılar çalışılır.

2.Dönem

 • Öğrendiği tüm bilgileri içeren şarkılar çalabilir.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #