PDR

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Yetişkinliğe giden yolda çocuklarımıza eşlik edebilmek için ….

TED Adana Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, öğrencilerimizin çocukluktan yetişkinliğe sağlıklı bir geçiş yapmalarını amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerimizin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimine eşlik ederken;

 • Öğrencinin kendini tanımasına,
 • Problem çözme gücünü geliştirerek, doğru kararlar verebilmesine,
 • Olumlu benlik algısı geliştirmelerine,
 • Çevresi ile sağlıklı bir iletişim kurması için gerekli tutum ve becerileri kazanmasına,
 • Sahip oldukları potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını arttırmalarına,
 • Sağlıklı bir ruh yapısına sahip, topluma yararlı bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetinin her insanın biricik ve tek olduğu bilinciyle etkin bir şekilde yürüttüğü bireysel danışma açıklık, dürüstlük, gizlilik ve bireye saygı ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bireysel danışma süreci, öğrenci-veli-öğretmen iş birliği sağlanarak yürütülmektedir.

Öğrencilerle Yürütülen Çalışmalar

 • Oryantasyon Programı
 • Bireysel Görüşmeler
 • Rehberlik Saatinde Sınıf Çalışmaları
 • Öğrenci Grup Çalışmaları (ihtiyaca yönelik)
 • Akademik Rehberlik Çalışmaları ve Envanter Uygulamaları
 • Kariyer Planlama

Oryantasyon Programı

Okula yeni başlayan öğrencilerin okul fiziki ortamının, PDR servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, okula özgü kuralların vb. ek eğitim programlarının öğrencilere tanıtılması;uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Okula yeni başlayan öğrencilerin velileri ile tanışma, ergenlik döneminin özellikleri, ihtiyaçları, okula uyum süreci, akademik hedef oluşturma, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  Servisinin işleyişi ve çalışma ilkelerinin anlatılması amaçlanmaktadır.

Bireysel Görüşmeler

Yapılan bireysel görüşmelerle, öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek, ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamasını sağlamak, gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Rehberlik Saatinde Sınıf Çalışmaları

Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirmek amacıyla sınıf içi etkinlikler düzenlenmektedir. Bu amaçla sınıflarda; “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık” gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Akademik Rehberlik Çalışmaları / Görüşmeler

Öğrencilerle akademik düzeylerini artırmak amacıyla; zaman planlaması, motivasyon, ders çalışma sistemini geliştirme, sınav sürecini yönetme, sınav kaygısıyla baş edebilme,  uygulanacak envanter ve ölçeklerle öğrencinin öğrenme stillerini fark etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Kariyer Planlama

Öğrencilerin meslek seçimlerini yaparken farkındalığı yüksek ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla dört basamaklı kariyer planlama çalışmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz gelecekte seçmeyi düşündükleri ya da ilgi duydukları meslekleri doğrudan iş ortamlarında ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler izleyerek kariyer planlamalarını yapma fırsatına sahip olurlar. Öğrencilerimiz için hayatlarının en önemli seçimi olan meslek seçiminde ön deneyim kazanmalarını, meslekleri tüm boyutlarıyla tanıyıp içselleştirebilmelerini, üniversiteye giden yolda daha bilinçli tercihlerde bulunmalarını sağlayarak motivasyonlarının artması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda öğrencilerle; meslek tanıtım günleri, mesleki gölge çalışmaları (bir gün boyunca meslek elemanıyla zaman geçirme çalışmaları), kariyer günleri (farklı meslek grubundaki kişilerin okula davet edilerek detaylı şekilde mesleklerini tanıtma çalışmaları), üniversite tanıtım gezileri, iş yeri gezileri, test ve envanter uygulama çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

VELİLER İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

 Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularda düzenlenen seminerlerdir. (Anne-Baba tutumları, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Yaklaşımları vb.)

 

 

 

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #