PDR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür. PDR çalışmalarımızın temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik‘’ anlayışı ile hareket edilmektedir. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim – öğretim çalışmalarını kapsamaktadır.
Bizde TED Adana Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin bu gelişim sürecinde tamamlayıcı bir görev üstlenmiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yaparken çocuklarımızın ilgilerini, ihtiyaçlarını, bireysel farklarını, öğrenme hızlarını ve gelişim özelliklerini dikkate almaktayız.
Çocukların geleceğini belirleyecek olan toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması, yaşamın ilk yıllarında başlar. Okul öncesi dönem, kurum olarak ailenin dışına atılan ilk adımdır. Temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı dönemdir.

Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri olarak;
• Duygularını fark etme ve ifade etme,
• Yaş dönemine uygun sosyal kuralları tanıma ve uyma,
• Özbakım ve özdenetim becerilerinin kazanılmasına yardımcı olma,
• Olumsuz duygularla, istenmeyen durumlarla ve davranışlarla baş etme,
• Kişiler arası ilişkileri tanımlama ve yönetebilme gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #