Okul Öncesi

Anasınıfı Eğitim Programı, dünyada kabul gören farklı eğitim yaklaşımlarını ( Proje yaklaşımı, High Schope, Gymboree, Reggio Emilia, Head Start, Montessori yaklaşımları) ve Milli Eğitim okul öncesi programını inceleyerek, gelişim seviyeleri, yaş, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Programımız, bazen hedeflerimize uygun çevre gezileriyle, bazen mutfak etkinlikleriyle, bazen de keyifli parti temalarıyla, eğitim yaklaşımlarının temelinde yer alan “yaşayarak öğrenme” üzerine kurulmuştur.

Programımıza uygun olarak, öğrenci bazlı öğrenme hedeflenerek, hazırlanan merkezlerle okulun her yerini aktif kullanmaları için kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanmaktadır.

Görsel sanatlar, drama, müzik dersleriyle estetik duyularını geliştirmek, kendini daha iyi tanıyarak rahat ifade etmek hedeflenirken, Beden eğitimi dersleriyle temel hareket becerileri desteklenmekte, Satranç, Bilgisayar, Akıl oyunları saatlerinde, düşünme, strateji geliştirme, el göz koordinasyonunu arttırma, zamanı ve teknolojiyi doğru kullanma yetileri arttırılmaktadır.

    Ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri zamanı kaliteli kılan, çocuğun topluluklar önünde konuşabilme becerisinin arttığı “Ailemle üretiyorum” konulu proje çalışmaları, ”Gittim, gördüm, paylaşıyorum” konulu sunumlar uygulanmaktadır.

“Okuyan Nesil Ağacı” projesi ile kitap okuma alışkanlığını içselleştiren bireylerin yetişmesi hedeflenmiştir.

Gerek bölüm olarak organize edilen gerekse okulun tamamının katıldığı sosyal yardımlaşma projelerine katılarak, seçme ve seçilme gerektiren konularda demokratik ortamlar yaratılarak bireyi birey yapan unsurları da özümsemeleri sağlanmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # #