Kayıt Kabul


ÖĞRENCİ ALIMI

TED Adana Kolejine, okul öncesi, 1., 2. ve 3. sınıflara PDR görüşmesi, 4. 5. 7. ve 8. sınıflara ise akademik sınav ve görüşme ile öğrenci alımı yapılacaktır. Ancak okula öğrenci kayıt ve nakiller aşağıda belirtilen şekliyle yürütülecektir.

ANASINIFI

•Veli “Öğrenci Ön Kayıt Başvuru Formu” doldurur.
•Ön kayıt Başvuru Formu’nda yer alan öğrenci için PDR Servisi “mülakat randevusu” verir.
•Mülakat, PDR uzmanı tarafından uygulanan “Okula başlama olgunluğunu belirleme formu” adı altında aday öğrencinin dil gelişimi, ince motor becerileri, yaş kavramları, dikkat algılama gibi kavramlar ölçülür.
•Mülakatın başında, öğrencinin gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir. Sonraki aşamada PDR uzmanı öğrenciye testi uygular.
•Mülakat bitiminde PDR uzmanı tarafından öğrencinin testteki performansı ile ilgili ailesine bilgi verilir.
•Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.

İLKOKUL

•TED Adana Koleji Ana sınıfından mezun olan öğrenci TED Adana Koleji İlkokuluna doğrudan geçiş hakkına sahip olup, ek olarak 1. sınıf kayıt müracaat tarihi esas alınarak kontenjan doluncaya kadar devam edilecektir.
•Veli “Öğrenci Ön kayıt Başvuru Formu” doldurur.
•Ön kayıt Başvuru Formu’nda yer alan öğrenci için PDR Servisi “mülakat randevusu” verir.
•Mülakat, PDR uzmanı tarafından uygulanan “İlkokula hazır oluş ölçeği” uygulanır.
•Mülakatın başında, öğrencinin gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir. Sonraki aşamada PDR uzmanı öğrenciye ölçeği uygular.
•Mülakat bitiminde PDR uzmanı tarafından öğrencinin ölçekteki performansı ile ilgili ailesine bilgi verilir.
•Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.
•Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.

ORTAOKUL

•TED Adana Koleji Özel İlkokulundan mezun olan öğrenciler TED Adana Özel Ortaokuluna doğrudan geçiş hakkına sahip olup, kontenjan dolmaması halinde açık bulunan kontenjan için okul yönetimince uygulanan öğrenci alım sınavında alınan puan üstünlüğüne göre ve yapılacak PDR görüşmesine göre kayıtlar tamamlanacaktır.
•Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.

ARA SINIFLAR NAKİL

•Ara sınıf nakillerinde okula müracaat eden öğrencilere okul yönetimince hazırlanan ve uygulanan öğrenci alım sınavında başarılı olan öğrencilerin puan üstünlüğüne göre kontenjan dolana kadar devam edilecektir.
•İlkokul 2. ve 3. ara sınıflar için TED Adana Koleji İlkokul öğrenci alım prosedürü aynen uygulanır. Ortaokul 6. 7. ve 8. ara sınıf için TED Adana Koleji Ortaokul öğrenci alım prosedürü aynen uygulanır.
•Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.

‘’Akademik sınavlarda öğrencilere sorulacak sorular, TED Genel Merkezi tarafından kurulan komisyonlar tarafından hazırlamaktadır.Soruların %60 nı doğru yapan öğrenciler başarılı kabul edilmektedir.’’

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #