Genel Bilgi

İngilizce ve Almanca dersleri, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilmiştir. Çerçeve programın amacı, bütün Avrupa’da dil öğretiminde bütün dillere uygulanabilen bir öğretim ve değerlendirme yöntemi sağlamaktır. Dil yeterliliği/yetkinliği ölçütleri olarak altı farklı seviye belirlenmiştir ve Avrupa’da yaygın olarak kabul görmektedir:

A1 ve A2: başlangıç düzeyi,

B1 ve B2: dili kendini ifade etmek için kullanabilenler,

C1 ve C2: deneyim kazanmış olanlar.

Dinlediğini ve okuduğunu anlama, yazılı ve sözlü ifade olmak üzere dört dil becerisi de öğretilir, bununla birlikte konuşma diline ağırlık verilir. Öğrenciler bütün seviyelerde dilbilgisi ve sözcük dağarcığı bilgilerini geliştirirler, doğru telâffuz etmeyi öğrenirler. Derslerde çeşitli araç-gereçlerden (teknoloji, şarkılar, filmlerden bölümler, edebî metinler…) yararlanılır, öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak ve onları teşvik etmek için çeşitli yöntemler uygulanır.

İNGİLİZCE

İngilizce Bölümünün hedefi, öğrencilere dil ve edebiyatın özünü ve inceliklerini öğreterek onların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizin İngilizce bilgileri arasında büyük farklar vardır. İngiliz dilinde akıcılık kazanmaları için öğretmenler bütün derslerde yaratıcı yazı yazma, tartışma ve okuma çalışmalarına yer verirler. Gerek derslerin içeriğine yönelik olarak, gerekse dünyaya geniş bir bakış açısı kazanmaları amacıyla, okudukları metinler üzerinde derinlemesine düşünmelerine önem verilir. Dilbilgisi ve kompozisyon gibi temel dil öğretilerinin yanında, yazı yazmanın bireyler için fikirleri irdeleme ve düşünce geliştirme aracı olduğu vurgulanır. Öğrencilerin tartışmalar, sunumlar ve performanslar yoluyla fikirlerini ifade etmeleri beklenir. Anasınıflarımızdan ortaokul son sınıfa kadar tüm kademelerde Temel İngilizce ve yabancı öğretmenlerimizle Skills (İngilizce beceri ve uygulama ) İngilizce dersi verilmektedir.

Hedefimiz, öğrencilerin İngilizceyi akıcı ve ileri düzeyde kullanarak kendilerini ifade etmeleri, akademik alanda ve yaşam boyu öğrenme sürecinde dil bilgilerinden yararlanmalarıdır.

Öğrencilerin başarılı olmalarını sağlayacak bazı davranışlar belirlenmiştir. Öğretmenlerimiz TED Adana Kolejinin bütün öğrencilerine bu davranışları öğretir, onlara örnek olur ve kendilerinden bu davranışları sergilemelerini beklerler:

Akademik dürüstlük

Kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu taşımak

Sorgulama ve merak

Atılımda bulunmak ve ilgi alanlarını geliştirmek

Azim ve çaba

Bağımsız ve grup halinde çalışma

İngiliz dilinde isteyerek yazmak, okumak ve konuşmak

Araştırma ve ödev yapmak için teknolojiyi kullanmak

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #