GEMS Programı

Great Explorations İn Math and Science ( Fen ve Matematikte Büyük Keşifler)

California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde geliştirilmiş olan, heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir programıdır. Yüzlerce öğretmen tarafından sınanmış olan GEMS kılavuzları öğretmenlerin en çok fayda sağlayacağı şekilde kullanılmakta olup, her bir ünitede kullanılacak malzemeler hakkında bilgi verilmekte ve etkinliklere nasıl hazırlanması gerektiği anlatılmaktadır. Gems programının amaçları ise;

  • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak,
  • Öğrencilerin fen ve matematikte temel kavramları anlamalarını sağlamak,
  • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek,
  • Fen ve Matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktır.
  • El ve akıl becerilerine dayanan aktiviteler fen ve matematik konularını daha iyi öğrenmelerini sağlamaktadır.
  • Aktivitelere dayanan dersler öğrencilerin fen ve matematik dersine karşı ilgisini artırmaktadır.
  • Yapılan aktiviteler fen ve matematik derslerinde kullanılan bir takım becerilerin gelişmesini sağlamaktadır. Grafik çizimi ve yorumu, laboratuvar kullanımı gibi.
  • Aktiviteler, öğrencileri problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, ayrıca bağımsız düşünme becerilerini geliştirmektedir.
  • Sorgulamaya dayalı eğitim daha iyi performans sağlamaktadır.

Okulumuzda bu yıl okul öncesi grubuyla başlayacak olan çalışmalar, öğretmenlerimizin atölye çalışmalarından oluşan eğitimiyle devam edecektir. Haftada 1 ders saati ile sınıflarda uygulamaya başlanacaktır.

 

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #