Etkinlikler

ANASINIFI

“Learning English is Fun.”

“İngilizce Öğrenmek Eğlencelidir.”

TED Adana Koleji olarak anaokulumuzda Temel İngilizce + Uygulamalı İngilizce olmak üzere yer verdiğimiz İngilizce eğitimimiz, iki temel beceriye (konuşma, dinleme) göre organize edilmiştir. 5 yaş ve 6 yaş çocukları için ayrı kitaplarımız yer almaktadır.

İLKOKUL

TED Adana Koleji olarak, İngilizce öğretim çalışmalarımızı çağdaş dil eğitimi yaklaşımlarına dayalı yöntem ve tekniklerle teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak yürütmekteyiz. Bu doğrultuda ilkokulumuzda tüm öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretimde çeşitlilik ilkesiyle hareket etmekte ve İngilizce derslerimizi çeşitli materyaller ve yöntemlerle sürdürmekteyiz. TED  Adana Özel İlkokulu olarak yabancı dil eğitiminde esas amacımız öğrencilerimize yabancı dili sevdirmek, iletişim kurabilmek için dili aktif şekilde kullanabilen öz güvenli bireyler yetiştirip yabancı dil eğitim sürecinin temelini sağlam bir şekilde oluşturmaktır.

ORTAOKUL

TED Adana Koleji olarak öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

Öğrencileriz 5.ve 6. sınıflarda yaşlarına, ilgi alanlarına ve geçmiş bilgilerine uygun gerçek yaşamdan örnek metinler üzerinde çalışırlar. Sınıfta çalışılan dilbilgisi yapısı ve sözcükler öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek süreçte verilir. Bu çalışmalar proje ve performans ödevleri ile desteklenir. Sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerde tartışma, canlandırma, şarkı ve drama gibi çalışmalarla öğrencilerin birlikte ya da bireysel olarak iletişimde bulunmalarına olanak sağlayacak etkinliklere yer verilir.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #