7 Aralık 2017

EŞİT BİR GELECEK PROJESİ
Türk Eğitim Derneği,  Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında “Eşit Bir Gelecek Kurmak Projesi” ni yürütmeye başlamıştır.  Proje; beş pilot okulda; okulumuz “TED Adana Koleji, TED Batman Koleji, TED Denizli Koleji ,TED Diyarbakır Koleji ve TED  Zonguldak Koleji” ile yürütülecektir.

Toplumda ve Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ile ilgili, okulumuz Anasınıfı ve  İlkokul öğretmen ve yöneticileri,  projenin içeriği ve  uygulama alanlarını kapsayan eğitim almışlardır. Yapılan eğitimde  toplumun cinsiyet eşitliğine karşı farkındalığını arttırmak adına yapılacak çalışmalar anlatılmış ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Eğitime, proje koordinatörü olarak Sayın Funda Dağdelen ,proje asistanı Sayın  Hakan Şahin ve akademik danışman  Yrd. Doç. Dr. Sayın Gökhan Savaş katılmışlardır. Kendilerine ve Bu projeyi yürüten  “”Türk Eğitim Derneğine teşekkürü  bir borç biliriz.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #