Eğitim Sistemimiz

Bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde de en önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir. Disiplinler arası yaklaşımdan yola çıkarak öğrencilerimizin farklı disiplinler arasındaki bağlantıları kurabilmeleri amacı ile ortak kazanımları yaparak ve yaşayarak deneyimleyebilecekleri fırsatlar sunarız.

İlkokul yıllarında başlayan çeşitli eğitim ve öğrenim modellerimizin yanı sıra öğrencilerimize önce kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar hazırlayıp; bilim, kültür, sanat ve spor ortamlarında onların ilgi ve yetenek alanlarını ortaya çıkarırız. Teknoloji kullanımını hayatlarının her alanına taşımaları ve onlara kendilerini tanıma yolculuğunda farkındalıklarını yüksek bir bilinç düzeyine çıkarmaları için olanaklar sağlarız.

Donanımlı sınıflarımızın yanı sıra, kütüphane, satranç, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, düşle yap atölyesi, bilgisayar laboratuvarı ve fen laboratuvarlarımızla üst düzey akademik altyapıyı tüm sosyal ve kültürel eğitimimizle paralel olarak sunarız.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #