Yabancı Dil Eğitimi

5.SINIFLAR SECONDARY STAGE 1 :

  1. sınıflarımızda öğrencilerimiz “Cambridge Secondary Stage 1” müfredatı ile eğitimlerine başlarlar. Bu programda öğrencilerimiz 8 saat Secondary Stage 1 destekleyici  temel İngilizce  ve 7 saat Secondary Stage 1 müfredat programı olmak üzere haftada 15 saat yoğun İngilizce programına alınırlar. Buna ek olarak öğrencilerimiz, IGCSE Secondary Stage 1 programının bir parçası olarak haftada 1 saat  İngilizceli fen ve  1 saat İngilizceli  matematik  müfredatını takip ederler. Temel İngilizce derslerinde Cambridge Eyes Open 1 destekleyici yayınını kullanan öğrencilerimiz, Secondary Stage 1 kitabı olarak Cambrdige Global English 5 kitabı ile eğitimlerini  sürdürürler. 8. sınıfın sonunda Cambridge gözetmenleri ve sınav uygulayıcıları gözetiminde detaylı bir sınava giren öğrencilerimiz, hem bir ortaokul İngiliz müfredatını tamamlamış hem de tüm dünyada uluslararası geçerliliği olan Secondary Stage 1 sertifikalarını almaya hak kazanmış olurlar. Okulumuzda öğrencilerimizin okul sınırları dışında da İngilizce öğrenimlerini sürdürebilmelerini ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için çevrim içi İngilizce dijital öğretim platformu olan “Globed Raz-Kids” kullanılmaktadır.

Yabancı öğretmenlerimiz program üzerinden öğrencilerimizin seviyelerine uygun ve okulda işlenen müfredata paralel olarak haftada bir ödevlendirme gerçekleştirmektedir. Verilen bu ödevlerin öğrenciler tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını haftalık kontrol eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilerleme raporlarını siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden periyodik olarak paylaşmaktadır. Siz değerli velilerimizin öğrencilerimizin tüm öğrendiklerini ve kazanımlarını detaylı bir şekilde görebilmeleri amacı ile aylık bir bülten sizlerle K12 portalımız üzerinden her ayın sonunda  paylaşılmaktadır.

  6.SINIFLAR SECONDARY STAGE 1 :

  1. sınıflarımızda öğrencilerimiz “Cambridge Secondary Stage 1” müfredatı ile eğitimlerine devam ederler. Bu programda öğrencilerimiz 8 saat Secondary Stage 1 destekleyici  temel İngilizce  ve 7 saat Secondary Stage 1 müfredat programı olmak üzere haftada 15 saat yoğun İngilizce programına alınırlar. Buna ek olarak öğrencilerimiz IGCSE Secondary Stage 1 programının bir parçası olarak haftada 1 saat  İngilizceli fen ve  1 saat İngilizceli  matematik  müfredatını takip ederler. Temel İngilizce derslerinde Cambridge Eyes Open 2 destekleyici Yayınını kullanan öğrencilerimiz Secondary Stage 1 kitabı olarak Cambridge Global English 6 kitabı ile eğitimlerini  sürdürürler. 8. sınıfın sonunda Cambridge gözetmenleri ve sınav uygulayıcıları gözetiminde detaylı bir sınava giren öğrencilerimiz hem bir ortaokul İngiliz müfredatını tamamlamış hem de tüm dünyada uluslararası geçerliliği olan Secondary Stage 1 sertifikalarını almaya hak kazanmış olurlar. Okulumuzda öğrencilerimizin okul sınırları dışında da İngilizce öğrenimlerini sürdürebilmelerini ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için çevrim içi İngilizce dijital öğretim platformu olan “Globed Raz-Kids” kullanılmaktadır.

Yabancı öğretmenlerimiz program üzerinden öğrencilerimizin seviyelerine uygun ve okulda işlenen müfredata paralel olarak haftada bir ödevlendirme gerçekleştirmektedir.Verilen bu ödevlerin öğrenciler tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını haftalık kontrol eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilerleme raporlarını siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden periyodik olarak paylaşmaktadır. Buna ek olarak siz değerli velilerimizin öğrencilerimizin tüm öğrendiklerini ve kazanımlarını detaylı bir şekilde görebilmeleri amacı ile aylık bir bülten sizlerle K12 portalımız üzerinden her ayın sonunda paylaşılmaktadır.

 

  7.SINIFLAR:
7. sınıflar düzeyinde İngilizce müfredatımız,  6 saat  temel İngilizce  ve  yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde 4 saat uygulamalı İngilizce olarak sürdürülür. Sınıf içi çalışmalarda hedeflenen, uygun dil düzeyinde, sözlü-yazılı iletişim becerilerini geliştirmektir. Bu çalışmalar proje ve performans etkinlikleri ile desteklenir. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerimiz okulumuz İnovasyon Merkezi  atölyelerini kullanarak  disiplinler arası öğrenmeyı sağlamak amacı ile belirlenen ve pekiştirilmesi istenen kazanımları İngilizce olarak önceden belirlenen tarihlerde  atölye projeleri ile desteklemektedir.Bu sınıf düzeyinde verilen İngilizce projeler, Greenbox atölyemizde öğrencilerimiz tarafından sözel olarak sunularak sizlerle paylaşılmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimizin okul sınırları dışında da İngilizce öğrenimlerini sürdürebilmelerini ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için çevrim içi İngilizce dijital öğretim platformu olan “Globed ACHIEVE 3000”  kullanılmaktadır.

Yabancı öğretmenlerimiz program üzerinden öğrencilerimizin seviyelerine uygun ve okulda işlenen müfredata paralel olarak haftada bir ödevlendirme gerçekleştirmektedir.Verilen bu ödevlerin öğrenciler tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını haftalık kontrol eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilerleme raporlarını siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden periyodik olarak paylaşmaktadır. Siz değerli velilerimizin öğrencilerimizin tüm öğrendiklerini ve kazanımlarını detaylı bir şekilde görebilmeleri amacı ile aylık bir bülten sizlerle K12 portalımız üzerinden her ayın sonunda paylaşılmaktadır.

 

  8.SINIFLAR:

8.sınıflar düzeyinde İngilizce müfredatımız, 6 saat temel İngilizce ve yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde 4 saat uygulamalı İngilizce olarak sürüdürülür. Bu sınıf düzeyinde yine öğrencilerimiz okulumuz İnovasyon Merkezi  atölyelerini kullanarak  disiplinler arası öğrenmeyi sağlamak amacı ile belirlenen ve pekiştirilmesi istenen kazanımları İngilizce olarak önceden belirlenen tarihlerde  atölye projeleri ile desteklemektedir. Temel İngilizce derslerinde  Ahead with English ve uygulamalı İngilizce derslerinde görsel-işitsel ve kendine özgü software sistemi olan Time Zones Yayınları ile öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürler. Okulumuzda öğrencilerimizin okul sınırları dışında da İngilizce öğrenimlerini sürdürebilmelerini ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için çevrim içi İngilizce dijital öğretim platformu olan “Globed ACHIEVE 3000”  kullanılmaktadır.

Yabancı öğretmenlerimiz, program üzerinden öğrencilerimizin seviyelerine uygun ve okulda işlenen müfredata paralel olarak haftada bir ödevlendirme gerçekleştirmektedir.Verilen bu ödevlerin öğrenciler tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını haftalık kontrol eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilerleme raporlarını siz değerli velilerimiz ile K12 protalı üzerinden periyodik olarak paylaşmaktadır.

DEĞERLENDİRME

 

 IGCSE: Secondary Stage 1:

5 ve 6. sınıf Secondary Stage 1 programında yer alan öğrencilerimiz, temel İngilizce dersleri üzerinden 3 yazılı, 3 sözlü sınav ve 3 performans notu üzerinden değerlendirilirler. Temel İngilizce derslerinde öğrencilerimiz detaylı ve 2 bölümlü bir İngilizce sınavı ile değerlendirilirler. İngilizce sınavlarımızın 1. bölümü; dinleme ve kompozisyon yazımı, 2. bölümüyse okuma-anlama, dilin kullanımı ve kelime bilgisi kısımlarından oluşur. Temel İngilizce sınavlarımız 2 ders saati sürmektedir. 1. ders saatinde sınavın 1. bölümünü bitiren öğrencilerimiz, 2. ders saatinde sınavın 2. bölümünü tamamlarlar. Öğrencilerimizin sınav formatımıza aşina olabilmeleri ve gerçek sınav öncesi durumlarını tespit edebilmemiz amacıyla okulumuz İngilizce sınavlarından 1 hafta once “MOCK Exam” uygulaması gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu sınavın sonuçları hem öğrencilerimizin eksik kazanımlarını saptamak hem de öncesinden önlem alabilmek amacı ile siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden paylaşılmaktadır.Temel İngilizce sınavlarımızın 1. bölümü 30 puan 2. bölümü ise 70 puan üzerinden değerlendirilir. 7 saatlik Secondary Stage 1 müfredatında ise öğrencilerimiz program tarafından hazır oluşturulan ilerleme testleri ve unite testleri ile değerlendirilirler. 8. sınıf sonunda ise öğrencilerimiz” Checkpoint Sertifika” sınavına girerler.

 7 ve 8.Sınıflar:

7 ve 8. sınıf programımızda yer alan öğrencilerimiz temel İngilizce dersleri üzerinden 3 yazılı, 3 sözlü sınav ve 3 performans notu üzerinden değerlendirilirler. Temel İngilizce derslerinde öğrencilerimiz detaylı ve 2 bölümlü bir İngilizce sınavıyla değerlendirilirler. İngilizce sınavlarımızın 1. bölümü; dinleme ve kompozisyon yazımı, 2. bölümüyse okuma-anlama, dilin kullanımı ve kelime bilgisi kısımlarından oluşur. Temel İngilizce sınavlarımız 2 ders saati sürmektedir. 1. ders saatinde sınavın 1. bölümünü bitiren öğrencilerimiz 2. ders saatinde sınavın 2. bölümünü tamamlarlar. Temel İngilizce sınavlarımızın 1. bölümü 30 puan, 2. bölümü ise 70 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerimizin sınav formatımıza aşina olabilmeleri ve gerçek sınav öncesi durumlarını tespit edebilmemiz amacıyla okulumuz İngilizce sınavlarından 1 hafta once “MOCK Exam” uygulaması gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu sınavın sonuçları hem öğrencilerimizin eksik kazanımlarını saptamak hem de öncesinden önlem alabilmek amacı ile siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden paylaşılmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #